Recent Submissions

 • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2022. gadā 

  LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa (LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, 2023-01-11)
  Šajā izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri 2022. gadā. Pētījumi galvenokārt ir saistīti ar redzes zinātni un ...
 • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2021. gadā 

  Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola (LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, 2021-11-01)
  Šajā izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri 2021. gadā. Pētījumi ir saistīti ar redzes zinātni un klīnisko optometriju.
 • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2020. gadā 

  Ikaunieks, Gatis; Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola (Latvijas Universitāte, 2020-09-30)
  Šajā izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2020. gadā. Pētījumi ir saistīti ar redzes zinātni un klīnisko ...
 • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019.gadā : rakstu krājums 

  LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa; Ikaunieks, Gatis; Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola; Fomins, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas, kā arī citu struktūrvienību aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2019. gads Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā ir zīmīgs ar nodaļas ...