Recent Submissions

 • Latvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 2. mērījuma rezultāti (2023. gada pavasarī, 3., 6. un 8. klase) 

  Fernandez Gonzalez, Manuel Joaquin; Surikova, Svetlana (Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pedagoģijas zinātniskais institūts, 2023-12)
  Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta ietvaros (2022-2024) Latvijas Universitātes zinātnieku komanda veic longitudinālu pētījumu par skolēnu tikumisko izaugsmi. Pētījums veikts Latvijas likumdošanas (Izglītības ...
 • Latvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 1. mērījuma rezultāti (2022. gada pavasarī, 2., 5. un 7. klase) 

  Fernandez Gonzalez, Manuel Joaquin; Surikova, Svetlana (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, 2022-11)
  Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta ietvaros (2022-2024) Latvijas Universitātes zinātnieku komanda veic longitudinālu pētījumu par skolēnu tikumisko izaugsmi. Pētījums veikts Latvijas likumdošanas (Izglītības ...
 • “ARETE-school” gala ziņojums 

  Fernández González, Manuel Joaquín (Latvijas Universitāte, 2020-10)
  Šajā ziņojumā ir informācija par pēcdoktorantūras projektu “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās ...
 • “Arete-school” final report 

  Fernández González, Manuel Joaquín (University of Latvia, 2020-10)
  This report contains information regarding the postdoctoral project “Modernization of school education in Latvia through an innovative research-based program on 21st century competences and virtue ethics development supported ...
 • “ARETE-school” programmas pilotēšanas zinātniskā uzraudzība 

  Fernández González, Manuel Joaquín (University of Latvia, 2020-10)
  Pēcdoktorantūras pētījuma programmas “ARETE school” mērķis bija vispārējās izglītības modernizācija Latvijas skolās, galveno uzmanību pievēršot rakstura izglītībai, sniedzot pētniecisku pamatojumu programmas “Arete school” ...
 • Scientific monitoring of ‘Arete-school’ programme piloting 

  Fernández González, Manuel Joaquín (University of Latvia, 2020-10)
  The aim of the postdoctoral research programme ‘ARETE school’ was the modernization of general education in Latvian schools, with a focus on character education, by providing research-grounded basis for modelling the ‘Arete ...
 • ASSESSMENT OF A PILOT PROGRAMME FOR SUPPORTING PRINCIPALS’ LEADERSHIP FOR CHARACTER EDUCATION IN LATVIAN SCHOOLS 

  Fernández González, Manuel Joaquín (University of Birmingham, 2020-08)
  This dissertation presents the elaboration and assessment of a 9-hour long professional development programme for school principals about the implementation of character education in Latvian schools. The research questions ...
 • Rakstura audzināšanas ietvars skolām 

  The Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham; Trad. Fernandez Gonzalez, Manuel J. (University of Birmingham, Jubilee Centre for Character and Virtues, 2017)
  “Rakstura audzināšanas ietvars skolām” izskaidro, kas ir rakstura audzināšana un kāpēc tā ir svarīga. Ietvars aicina visas skolas skaidri norādīt, kā tās sekmē skolēnu rakstura attīstību. Tas ietver ‘Rakstura sastāvdaļas’: ...
 • Transversal competences and character education in Latvia: needs analysis report 

  Surikova, Svetlana; Pīgozne, Tamāra (2018-06)
  The national report “Transversal competences and character education in Latvia: Needs analysis report” is a part of the transnational intellectual output 1 “Needs analysis report” elaborated within the Erasmus+ project ...
 • Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļi 

  Fernández González, Manuel Joaquín (Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, 2019-03)
  2018. gadā tika veikts ievērojams pētījums par skolēnu morālo ieradumu veidošanos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu (skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji un skolu vadītāji) no visiem ...
 • Cultural and historical research on character and virtue education in Latvia in an international perspective 

  Fernández González, Manuel Joaquín (2019-01-31)
  This report summarizes the research work implemented during the second activity “Cultural and historical research of character and virtue education in Latvia in an international perspective” of the project “Modernization ...
 • Rakstura un tikumiskās audzināšanas kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un pasaulē 

  Fernández González, Manuel Joaquín (2019-01-31)
  Šajā ziņojumā apkopoti pētījumi, kas veikti pēcdoktorantūras projekta “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar ...
 • Workplace learning in Europe and Asia: National survey report of Latvia, 2009-2010 

  Kokare, Maija; Latkovska, Evija; Babajeva, Ludmila; Pičukāne, Ērika; Pelnēna, Madara; Strods, Gunārs; Kulšs, Dmitrijs; Fernandezs, Manuels; Rutka, Lūcija; Maslo, Elīna; Maslo, Irīna; Peršēvica, Aija; Muraškovska, Ingrīda; Méndez, Eduardo Ramos; Leví Orta, Genoveva (University of Latvia, 2011)