Recent Submissions

 • Aprūpes komandas darbs internajā aprūpes procesā 

  Upeniece, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma - "Aprūpes komandas darbs internajā aprūpes procesā” saistās ar to, ka veselības aprūpes sistēma pēdējās desmitgadēs visās attīstītajās valstīs pārdzīvo būtiskas izmaiņas pārmaiņas. Tas īpaši skar ...
 • Pacientu aprūpe pirmshospitālajā etapā akūta koronāra sindroma gadījumā ar ST elevācijām 

  Puķīte, Linda (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma - Pacientu aprūpe pirmshospitālajā etapā akūta koronāra sindroma gadījumā ar ST elevācijām. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka akūts koronārs sindroms ir biežākā stacionēšanas diagnoze uzņemšanas nodaļās ...
 • Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu profesionālo pilnveidi ietekmējošie faktori 

  Indriksone, Krista (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbs ''Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu profesionālo pilnveidi ietekmējošie faktori’’. Pilnveidošanās ir nozīmīga ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, kas liecina par cilvēka vēlmi ...
 • Muguras sāpju rašanās iemesli māsām un to novēršana mājas apstākļos 

  Loseva, Alina (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma – „Muguras sāpju rašanās cēloņi māsām un to novēršana mājas apstākļos”. Tēmas aktualitāti nosaka, pacientu pieaugums un problēmas kas saistītas ar muguras sāpēm. Darba mērķis – izpētīt muguras sāpju ...
 • Māsas un pacientu tuvinieku sadarbība miokarda infarkta pacientu aprūpe 

  Gruško, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma – “Māsas un pacientu tuvinieku sadarbība miokarda infarkta pacienta aprūpe”. Izvēlēto darba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka galvenais mirstības cēlonis Latvijā un visā pasaulē vēl arvien ir ...
 • Dzīves kvalitāte pacietiem ar hemodialīzi 

  Pravotorova, Tatjana (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma „Dzīves kvalitāte pacietiem ar hemodialīzi ". Darba aktualitāte – Nieru funkcionālā vienība- nefrons- organismā pilda ļoti daudz funkciju. Ja pakāpeniski nefroni iet bojā, organismā uzkrājas slāpekļa ...
 • Pacientu priekšstati par māsu tēlu internajā aprūpē 

  Briede, Ieva (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma - Pacientu priekšstati par māsu tēlu internajā aprūpē. Tēmas aktualitāti nosaka, ka mūsdienās arvien medicīnas māsas tēls ieņem nozīmīgu lomu sabiedrībā un veselības aprūpes sistēmas institūcijās, kas ...
 • Pacientu izglītošanas process veselības aprūpē 

  Ždanova, Marija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir Pacientu izglītošanas process veselības aprūpē Pētījuma mērķis: izpētīt pacientu izglītošanas procesa pilnveides iespējas veselības aprūpes jomā. Bakalaura darba pirmajā nodaļā autore teorētiski ...
 • Dzīves kvalitātes novērtējums pacientiem ar apdegumiem 

  Ivanova, Svetlana (Latvijas Universitāte, 2019)
  Ivanova S., (2019) Dzīves kvalitātes novērtējums pаcientiem аr аpdegumiem. Bаkаlаurа darbs. Zinātn. vad. Arnolds Jezupovs Rīga:, Latvijas Universitāte medicīnas fakultāte.43 lpp., 13 att., 6 tab., bibl. 39 nos. latviešu, ...
 • Akūta išēmiska insulta pacientu aprūpe pēc intravenozās trombolīzes 

  Ozoliņa, Santa (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma – „Akūta išēmiska insulta pacientu aprūpe pēc intravenozās trombolīzes”. Bakalaura darbā tika izvirzīts mērķis: izpētīt akūta išēmiska insulta pacientu aprūpi pēc intravenozās trombolīzes. Mērķa ...
 • Sāpju vadīšana pediatriskiem pacientiem apdeguma gadījumā 

  Andersone, Sanita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma – Sāpju vadīšana pediatriskiem pacientiem apdegumu gadījumā. Šī tēma ir aktuāla, jo statistika liecina, ka katru gadu bērnu apdegumu skaits arvien pieaug. Salīdzinot 2016. gada un 2017. gada datus, ...
 • Rekomendācijas ārējās ventrikulārās drenāžas aprūpei stacionārā 

  Vētra, Alisa (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir “Rekomendācijas ārējās ventrikulārās drenāžas aprūpei stacionārā”. Ārējā ventrikulārā drenāža ir visbiežāk pielietojamā invazīvā metode intracerebrālā spiediena monitorēšanai un cerebrospinālā ...
 • Bērnu vecāku priekšstati par sabiedrības veselības veicināšanu 

  Ludzīte, Marita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir bērnu vecāku priekšstati par sabiedrības veselības veicināšanu. Sabiedrības veselība ir neatņemama daļa no katra cilvēka. Visā pasaulē un arī Latvijā ir izstrādāta ilgtermiņa sabiedrības veselības ...
 • Pacientu aprūpe pēc auss operācijas stacionārā 

  Gadzāne, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma: “ Pacientu aprūpe pēc auss operācijas stacionārā.” Tēmas aktualitāte ir saistīta ar pieaugušo auss operāciju biežuma pieaugšanu. Bakalaura darba mērķis- izpētīt galvenos aprūpes principus pacientiem ...
 • Komandas darbs insulta pacientu aprūpē 

  Šebaļina, Gunita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Insults tiek diagnosticēts 7-8% pаcientu ar neiropatoloģiju. Slimību raksturo smaga patoģenēze ar mirstību līdz 50% un invаliditāti līdz 80% pacientu.Insulta ārstēšanas panākumi ir atkarīgi no kvalitatīvas medicīniskās ...
 • Operāciju zāles darba vides ergonomikas ietekme uz operāciju māsu darba procesu 

  Sadovska, Irina (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir “ Operāciju zāles darba vides ergonomikas ietekme uz operāciju māsu darba procesu”. Mūsdienās veselības aprūpē izmanto modernas ergonomiskās ierīces. Medicīnā strādājošie savā profesionālā darbībā ...
 • Pacientu aprūpe pirms un pēc cirkšņa trūces operācijas 

  Nuždina, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma - Pacienta aprūpe pirms un pēc cirkšņa trūces operācijas. Pētījuma problēma ir aktuāla jo cirkšņa trūce ļoti biezi sastopama saslimšana, no visām trūcēm. Autore veica pētījumu, jo vēlējas uzzināt par ...
 • Ķirurģijas aprūpes māsas pieredze darbā ar matu transplantācijas pacientiem 

  Rubene, Vianta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma – “Ķirurģijas aprūpes māsas pieredze darbā ar matu transplantācijas pacientiem”. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka cilvēki matu izkrišanai pievērš aizvien lielāku uzmanību gan Latvijā, gan citās valstīs. ...
 • Profesionālās ētikas principu īstenošana interno māsu praksē 

  Lāce, Kitija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma ir “Profesionālās ētikas principu īstenošana interno māsu praksē”. Tēmas aktualitāte norāda, ka māsas praksē visai bieži sastopas ar ētiskām problēmām. Māsai ētikas principi ir jāizprot un jāprot ...
 • Pacientu līdzestība hipertensijas ārstēšanā ambulatorās aprūpes māsas praksē 

  Kravale, Evita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba tēma – pacientu līdzestība hipertensijas ārstēšanā ambulatorās māsas praksē. Tēmas aktualitāti nosaka hipertensijas pacientu pieaugums ģimenes ārstu praksēs Latvijā un pasaulē. Darba mērķis ir noskaidrot ...

View more