Show simple item record

dc.contributor.advisorStrada-Rozenberga, Kristīneen_US
dc.contributor.authorBorisenoka, Karīnaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T12:28:56Z
dc.date.available2015-03-23T12:28:56Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other28619en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/8199
dc.description.abstractBakalaura darba temats ir „Cietušā statuss iztiesāšanā”. Minēta darba uzdevumi - izpētīt cietušās personas jēdzienu un no noziedzīgo nodarījumu cietušu personu piešķirto tiesību īpatnības, atšķirības atkarībā no tās procesuālā statusa, kā arī noskaidrot vai pastāvošās likuma normas ir pilnīgas un nodrošina pilnvērtīgo cietušā tiesību realizāciju. Darbs sastāv no četrām nodaļām: 1.nodaļā „Cietušā izpratne” tiek aplūkotas „cietušā” definīcijas skaidrojums kriminālprocesa ietvaros, tās analīze un izpēte. Tika veikts salīdzinājums ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pastāvošām normām, kā arī īpatnības, ar kuram procesa virzītāji var saskarties pieņemot lēmumu par personas atzīšanu par cietušo. 2.nodaļā „Cietušā tiesības” tiek aplūkoti cietušā vispāratzītie cietušā tiesību principi, tās tiesības pirmās, apelācijas un kasācijas instances tiesās. Tiek analizētās cietušā tiesības uz mantiskās un morālās kompensācijas gūšanu, analizējot tiesas spriedumus par minēto kompensāciju piedzīšanu un nenoteikšanu, argumentējot tiesu spriedumu motivāciju. Kā arī aplūkotas cietušā tiesības uz valsts kompensāciju un Juridiskās palīdzības administrācijas apkopota statistika valsts garantētas kompensācijas izmaksāšanas cietušajam. 3.nodaļā „Cietušā pienākumi” aplūkotas Kriminālprocesa likumā noteiktie cietušā pienākumi un atbildība par to neievērošanas gadījumā. 4.nodaļā „Cietušā pārstāvība” salīdzinātā cietušo pārstāvības veidi un pārstāvju pilnvaru apjoms, ka arī problēmas jautājumi ar to pamatojumu. Analizēti juridiskās palīdzības un pilnvarotu pārstāvju pilnvaru apjomu atšķirības. Bakalaura darba izstrādes laikā darba autore ir secinājusi, ka kriminālprocesā cietušā statusā ir daudz nepilnību, kuru būtu jānovērš. Kā arī, lai vairāk nodrošinātu cietušā tiesību uz savu interešu aizsardzību un nodrošināšanu, būtu nepieciešams papildināt Kriminālprocesa likuma pastāvošās tiesību normas.en_US
dc.description.abstractBachelor’s theme is „Victim’s status in the trial”. This bachelor’s purpose is to explore victim’s definition and victim’s granted rights features, who has suffered from the crime, diferences based from this processual status, clarify if existing provisions of law are completed and do they provide wholesome victim’s rights realisation. There are 4 chapters in bachelor's: 1.Chapter „Victim’s understanding”. This chapter consists from victim’s definition analysis and research in the criminal procedure. Latvian Criminal procedure code was compared to existing provisions of the law. There is made particularity analysis about how the process guide must face granting decisions about persons admitting to be in victim’s status. 2.Chapter „Victim’s rights”. Principles of the victim’s rights in court of first instance, appellate court and supreme court of cassation are examined in this chapter. Victim’s rights to have compensation in kind, moral and rights to have a compensation from the government were analysed from the point of courts verdict view and its motivation. There is included statistics from Legal help administration about persons guaranteed compensation from government. 3.Chapter „Victim’s obligations”. Victim’s obligations are analysed in existing provisions of the law and persons responsibility if it is not followed. 4.Chapter „Victim’s representation”. Victim's representation types and warrant extent, problem issues and solutions. Legal help and warranted representative measure differences are analysed in this chapter. During the development of bachelor’s, author has concluded, that victim’s status in criminal procedure has a lot of failures, that should be transformed. In the Criminal procedure law there must be added provisions to provide defence of victim’s rights and interests assurance.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJuridiskā zinātneen_US
dc.titleCietušā statuss iztiesāšanāen_US
dc.title.alternativeVictim's status in the trialen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record