Recent Submissions

 • Public survey data of the study "Innovative and inclusive governance" 

  University of Latvia (2023)
  The data set is based on the data of the public survey conducted in March 2023 (03.03.2023-03.15.2023). The survey was conducted to establish the respondents' political attitudes, political participation, incl. participation ...
 • Sociālā darba vārdnīca 

  Bela, Baiba; Ozola, Ieva; Rasnača, Līga; Rezgale-Straidoma, Endija; Roga-Vailza, Vita; Romāne-Meiere, Aiga (LU Akadēmiskais apgāds, 2023)
  Sociālā darba vārdnīca ir tapusi, apzinoties nepieciešamību pēc informatīva un atbalstoša rīka sociālā darba praksē, sociālā darba izglītības nodrošināšanā un sociālās politikas veidošanā, lai veicinātu vienotu izpratni ...
 • Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē 

  Zelča, Vita; Lasmane, Skaidrīte; Zitmane, Marita (LU Akadēmiskais apgāds, 2023)
  Grāmata “Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē” ir tapusi Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo projektu programmas projekta “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto ...
 • Darba un privātās dzīves līdzsvarošana Latvijas žurnālistu vidē 

  Fedotova, Laine (Latvijas Universitāte, 2023)
  Pētījuma mērķis ir izpētīt, kā žurnālisti rod balansu starp savu privāto dzīvi un darbu (vai no darba izrietošu pārslodzi). Lai sasniegtu mērķi, izvirzīju pētījuma jautājumus: 1) kādi ar darbu un privāto dzīvi saistīti ...
 • Etniskās identitātes manifestācija kā performance 

  Šteinbergs, Māris (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā pētījumā aplūkota etniskās identitātes loma Austrālijas latviešu diasporā Melburnā, īpaši pievēršoties tam, kā tā manifestējas trešās paaudzes vidū. Pētījums pēta centrālo jautājumu par to, kā etniskā identitāte tiek ...
 • Kas kavē iedzīvotājus laukos uzsākt biznesu? 

  Ērgle, Andra (Latvijas Universitāte, 2023)
  Uzņēmjdarbības aktivitāte ir svarīgs valsts ekonomikas rādītājs. Post sociālisma periodā Latvijas laukos ir bijušas lielas pārmaiņas, kas saistītas ar padomju kolhozu sistēmas sabrukumu un jaunu privātu lauksaimniecības ...
 • Lauku attīstība, pārkāpumi un Oko Mama: Botofas ciema kopienas etnogrāfiskais pētījums, Ziemeļu Centrāltimora 

  Djamaludin, Khalid Walid (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbs veltīts tam, kā Ziemeļcentrālās Timoras Insanas rajona Botof ciema iedzīvotāji piedzīvo, uztver un domā par lauku attīstību, kā arī to, kā Botof kopiena rīkojas un risina problēmas, īstenojot lauku attīstības ...
 • Cilvēka ķermeņa prakses darba tirgū 

  Adiene, Signe (Latvijas Universitāte, 2023)
  Darba tirgū, darbiniekam, kurš ir ekonomiskās attiecībās ar darba devēju, nereti ir būtiska nozīme. Tas, kā darbinieks uzvedās, rīkojās, izskatās vai pat domā, rada arī ietekmi uz to, kā tiek paveikts darbs un kā tas ietekmē ...
 • "VIP" migrācija: Venecuēliešu patvēruma meklētāji uz ASV un Meksikas robežas 

  Miranda Durling-Jones, Joaquin Sunhawk (Latvijas Universitāte, 2023)
  Laikā no 2019. līdz 2022. gadam nepieredzēti daudz Venecuēlas migrantu devās uz ASV un Meksikas robežu, cerot saņemt patvērumu. Šī bija pirmā reize, kad tik daudzi Venecuēlas migranti bija mēģinājuši nokļūt ASV, dodoties ...
 • Priekšstati par seksuālu uzmākšanos sievietēm darbavietā Latvijā 

  Liekne, Līva (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma ir “Priekšstati par seksuālu uzmākšanos sievietēm darbavietā Latvijā”. Tā mērķis ir noskaidrot sabiedrības priekšstatus par seksuālu uzmākšanos sievietēm darbavietā Latvijā. Balstoties uz mērķi, maģistra ...
 • Senioru neformālās izglītības īstenošana: Siguldas novada piemērs 

  Krūmiņa, Santa (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Senioru neformālās izglītības īstenošana: Siguldas novada piemērs” mērķis ir izpētīt senioru iesaisti neformālās izglītības programmās, noskaidrojot senioru vajadzības un ieguvumus un izpētot dažādu iesaistīto ...
 • Konkurence latviešu skatuviskās tautas dejas A grupas kolektīvos 

  Bičevska, Māra (Latvijas Universitāte, 2023)
  Latviešu skatuvisko tautas deju A grupas kolektīvos pastāv sāncensība. Šajā darbā tiek analizēti konkurences rašanās iemesli un izpausmes, kā arī tās ietekme uz dejotājiem. Šajā darbā tiek analizēti trīs aspekti, kas ...
 • Risku atpazīšana pilsētvidē. Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldē patrulējošo policijas darbinieku gadījuma analīze 

  Briuks, Gustavs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Pētījums akcentē Rīgas Pašvaldības policijas centra pārvaldes patruļas darbinieku izpratni par pastāvošajiem riskiem pilsētvidē. Pētījumā tika aizvadīts lauka darbs, kur divu mēnešu ietvarā tika veiktas četras daļēji ...
 • Depozīta sistēmas izmantošana Latvijā: atziņas no sociālās aptaujas 

  Zīriņa, Ingeborga Daila (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma ir “Depozīta sistēmas izmantošana Latvijā: atziņas no sociālās aptaujas”. Darba mērķis ir noskaidrot un izpētīt, kādi ir Latvijas iedzīvotāju depozīta sistēmas (DS) izmantošanas paradumi, attieksmes ...
 • Forumi un kultūras kapitāls: kādēļ cilvēki brīvprātīgi moderē forumus internetā 

  Varapoga, Lība Karlīna (Latvijas Universitāte, 2023)
  Mūsdienu sabiedrībā saziņa nav vairs iedomājama bez digitālajām tehnoloģijām. Digitālo vidi un tajā atrodamos forumus, kas bieži vien veido tiešsaistes kopienas, izmanto neskaitāms daudzums cilvēku. Lai nodrošinātu šajos ...
 • Mūsdienīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi Alfa paaudzei 

  Bicāne, Madara (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbs “Mūsdienīgi lasīšanas veicināšanas pasākumi Alfa paaudzei” rakstīts ar mērķi izpētīt publisko bibliotēku rīkotus pasākumus lasīšanas veicināšanai un to atbilstību Alfa paaudzes īpatnībām un interesēm. Darba ...
 • Sabiedrības informēšana par pašvaldību darbu: Īrijas regulējuma un laikraksta "Meath Chronicle" piemēra izpēte 

  Leinberga-Lemberga, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma ir – Sabiedrības informēšana par pašvaldību darbu: Īrijas regulējuma un laikraksta "Meath Chronicle" piemēra izpēte. Maģistra darba mērķis bija izpētīt Īrijas regulējumu un noskaidrot, kā tiek īstenota ...
 • Viena vecāka ģimeņu labbūtība Latvijā no vecāku perspektīvas 

  Voldiņa, Sandra (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Viena vecāku ģimeņu labbūtība Latvijā no vecāku perspektīvas” mērķis ir izpētīt viena vecāka ģimeņu ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu labbūtību, identificēt un sniegt izpratni par to ietekmējošiem faktoriem. ...
 • Latvijas jauniešu attieksme pret valsts aizsardzības dienestu 

  Tajarova, Sandra (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba tēma ir “Latvijas jauniešu attieksme pret valsts aizsardzības dienestu”. Darba mērķis bija noskaidrot, kāda ir Latvijas jauniešu attieksme pret gaidāmo valsts aizsardzības dienestu. Lai sasniegtu izvirzīto ...
 • Zīmola "Fazer Latvija" apakšzīmolu produktu raksturojums un to mijiedarbība sociālo mediju publikācijās 

  Ruļuka, Leina (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola “Fazer Latvija” apakšzīmolu produktu raksturojums un to mijiedarbība sociālo mediju publikācijās”. Pētnieciskā problēma ir saistāma ar to, ka zīmolam vienā sociālo mediju kontā jāspēj ...

View more