Mehānikas fakultātes sērijā izdotie Latvijas Universitātes Rakstu krājumi (1929-1943).

Recent Submissions