Lauksaimniecības fakultātes sērijā izdotie Latvijas Universitātes Rakstu krājumi (1929-1939).

Recent Submissions