Latvijas Augstskolas (vēlākās Latvijas Universitātes) zinātnisko rakstu krājumi, kas izdoti laikā no 1921. līdz 1923. gadam. Katrā sējumā dažāda satura raksti bez īpašas tematiskās atlases.

Recent Submissions