Now showing items 1-4 of 4

  • LUA projekts „Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā” 

   LU pētījuma darba grupa (Latvijas Universitāšu asociācija; Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, 2012-12-11)
   2011.gada novembrī – decembrī tika veikta Latvijas universitāšu (Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes un ...
  • Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. National Profile of Latvia. eurostudent IV. 2008 - 2011 

   Dedze, Indra; Strode, Ieva; Rutkovska, Zanda; Kovaleva, Natalja (University of Latvia; Marketing and Public Opinion Research Centre SKDS, 2011-05-05)
   In Latvia the Eurostudent survey was carried out according to the requirements of the Ministry of Education and Science and was carried out by the Marketing and public opinion research centre SKDS. In Latvia the sample ...
  • Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā 

   Cunska, Zane; Aleksejeva (Paņina), Ludmila; Štefenhagena, Dita; Priednieks, Andulis; Kukliča, Irīna; Bikse, Veronika; Skribāns, Valērijs; Dedze, Indra; Egliņš-Eglītis, Atis; Avots, Krists (Latvijas Universitāšu Associācija, 2012-12-11)
   Veiktajā pētījumā atklāti būtiski fakti par augstākās izglītības attīstību un tiek salīdzinātas Latvijas augstākās izglītības attīstības tendences ar pasaules un Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmām un universitāšu ...
  • Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Kopsavilkums 

   Latvijas Universitāšu Associācija (Latvijas Universitāšu Associācija, 2012-12-11)
   Zinātniskā darbība un augstākā izglītība ieņem arvien nozīmīgāku vietu attīstīto valstu ekonomiskās attīstības stratēģijās. Jau vairāk nekā desmitgadi tradicionālajām universitātes funkcijām – studijām un zinātniskajai ...