Now showing items 1-5 of 1

    Latvijas atklātā fizikas olimpiāde (1)
    Latvijas informātikas olimpiāde (1)
    Liela lauka attēlotājs WFI – galaktiku kopa ACO3627 (1)
    Lielas bāzes interferometrijas VLBI novērojumi Latvijā (1)
    Lodveida kopas pundurgalaktikās NGC 5253 un Henize 2-10 (1)