Now showing items 1-10 of 1

  Astronomijas institūts – darbības pārskats (1)
  Astronomiskās parādības - 2002 (1)
  Astronoms Sergejs Slaucītājs (1)
  Atradums Zvidzes mezolīta apmetnē (1)
  Dabaszinātņu mācīšana (1)
  Evolūcijas trajektorija (1)
  Fotouzņēmumi ar Riekstukalna dubultfotometra teleskopu (1)
  Heliobiologs Aleksandrs Čizevskis (1)
  Ikeja-Žanga komēta Rīgas un Riekstukalna debesīs (1)
  Jānis Ikaunieks (1)