IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Dažādās pieejās bāzētu dialogu sistēmu integrēšanas metožu izpēte un izmantošanas iespējas apdrošināšanas sfērā 

  Krumbergs, Rolands (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba mērķis ir izpētīt dažādas pieejas dialogsistēmu izveidē, to integrēšanas metodes, veidojot hibrīdas dialogsistēmas, un to izmantošanas iespējas apdrošināšanas jomā, izstrādājot attiecīgu prototipu un salīdzinot ...
 • Krāsu un emociju izmantojums saskarņu dizaina izstrādē 

  Šinke, Ieva (Latvijas Universitāte, 2019)
  Latvijā krāsu emocijas saskarnēs ir līdz šim maz pētīta tēma, tomēr pieaugot e-pakalpojumu klāstam, pieaug lietotāju skaits, kas mudina izprast lietotāja vajadzības, vēlmes un emocijas. Darba teorētiskajā ietvarā tiek ...
 • Muzeja pamatkrājuma elektroniskais katalogs 

  Ozoliņš, Gustavs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Kvalifikācijas darbā ir izstrādāts Latvijas Universitātes muzeja pamatkrājuma elektroniskais katalogs. Sākotnēji, muzeja darbinieki muzeja eksponenta uzskaiti veidoja excel formātā, kur bija apkopoti dati par priekšmetu ...
 • Lielu jēdzienu tīklu vizualizācijas sistēma 

  Kļaviņš, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darba “Lielu jēdzienu tīklu vizualizācijas sistēma” mērķis ir izstrādāt algoritmu lielu jēdzienu tīklu un ontoloģiju sistēmas vizualizācijai. Darbā tiek meklēti paņēmieni, lai apakštīklu varētu attēlot uz vairākiem ...
 • Organizācijas tīkla modernizēšana 

  Rozītis, Agnis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Tīklu arhitektūras var būt ļoti dažādas, taču katrai ir nepieciešams savs menedžments, konfigurācija, aizsardzība un citas lietas. Līdz ko šīs jomas attīstās, lielie organizāciju tīkli var kļūt novecojuši. Apskatītā iestāde ...
 • Lietotāju identifikācija 

  Sabaitis, Didzis Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā kvalifikācijas darbā ir izstrādāta Mifare 1k bezkontakta karšu pārvaldīšanas lietojumprogramma datoriem ar Windows operētājsistēmu. Šī lietojumprogramma ir izveidota c# programmēšanas valodā un tā sastāv no vairākām ...
 • Bezvadu saziņas kanālu izmaiņas laikā ārējo faktoru ietekmē 

  Solovjovs, Ivars (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba “Bezvadu saziņas kanālu izmaiņas laikā ārējo faktoru ietekmē” mērķis ir izveidot risinājumu, ar kura palīdzību var attēlot bezvadu saziņas kanālu izmaiņas. Mērķa sasniegšanai autors ir izvirzījis vairākus ...
 • React Native ietvarā izstrādātu Android un iOS lietotņu salīdzinājums 

  Krišāne, Ieva Elīza (Latvijas Universitāte, 2018)
  React Native ietvars nodrošina iOS un Android lietotņu izstrādi, izmantojot JavaScript programmēšanas valodu un React. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt React Native ietvara darbības principus un sniegtās iespējas, analizējot ...
 • Uzņēmumu reģistrācijas sistēmas servera puses izstrāde mikroservisu arhitektūrā 

  Bērziņš, Alberts (Latvijas Universitāte, 2018)
  Kvalifikācijas darba ietvaros tika veikta uzņēmumu reģistrācijas sistēmas servera puses izstrāde mikroservisu arhitektūrā. Sistēma sastāv no 2 daļām: lietotāju puse, ar kuru mijiedarbojas lietotājs, un servera puse, kura ...
 • Bezvadu datortīkla modernizācija un pārraudzība, izmantojot Zabbix 

  Mūrnieks, Rainers (Latvijas Universitāte, 2018)
  Rainers Mūrnieks ir izstrādājis kvalifikācijas darbu "Bezvadu interneta tīkla modernizācija un pārraudzīšana, izmantojot Zabbix ". Zabbix ir bezmaksas ar funkcijām bagāta dažādu ierīču un pakalpojumu pārraudzības sistēma. ...
 • Video kompresijas nozīme un veidi 

  Jakāns, Jorens (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā “Video kompresijas nozīme un veidi” ir apskatīts kas ir video kompresija, kādu labumu mums tā dod un kādu veidu video kompresijas tiek lietotas mūsdienās. Darbā izpētiju kādi algoritmiski tiek lietoti, lai ...
 • Ar fakultāti saistītu faktu uzskaites formalizēšana 

  Arbidāns, Aivars (Latvijas Universitāte, 2018)
  Ontoloģija ir veids, kā aprakstīt kādu konkrētu zināšanu apgabalu un ļauj definēt to saistības un likumus. Pašreizējā situācija ir tāda, ka veidojot, piemēram, akreditācijas dokumentus, nākas saskarties ar to, ka daļa ...
 • Vietnes 'Bead Game' testu automatizācija 

  Neiders, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā dokumentā ir iekļauta Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kursa „Kvalifikā-cijas darbs” darba ietvaros izstrādāta sistēma uzņēmumam „Collective Intelligence Research Center”, kas ļautu ērtāk pārvaldīt tīmekļa ...
 • Tautisko deju kolektīvu sistēma 

  Dunkurs, Egīls (Latvijas Universitāte, 2018)
  Kvalifikācijas darbs apraksta tīmekļa sistēmas, kas paredzēta tautisko deju kolektīvu dejotājiem, skolotājiem, vecākiem un citiem interesentiem, mērķus, nolūku un iespējas. Sistēma tika izstrādāta priekš publiskas pieejas ...
 • Progresīvo tīmekļa lietotņu izstrāde Angular ietvarā 

  Joja, Edgars (Latvijas Universitāte, 2018)
  Tradicionālo mobilo tīmekļa lietotņu skaits turpina pieaugt, samazinot iespēju, ka jaunas lietotnes tiks pamanītas, instalētas un lietotas. Progresīvo tīmekļa lietotņu mērķis ir apvienot labākās tradicionālo mobilo lietotņu ...
 • Infrastruktūras konfigurācija uzņēmuma darbam Microsoft Office365 mākoņpakalpojumā 

  Gusarovs, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā kvalifikācijas darbā tika apskatīta paketes Office 365 izmantošanas tehnoloģija, lai nodrošinātu iekšējos lietotājus ar nepieciešamo programnodrošinājumu un pakalpojumus, izmantojot Microsoft Azure un Office 365 ...
 • Pašregulējoša aizsardzība pret sistēmas pārslodzi 

  Takere, Natālija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba mērķis ir izveidot no sistēmas veiktspējas atkarīgu sistēmas pārslodzes vadības mehānismu, kas, darbojoties fonā, mēra kopējo sistēmas slodzi un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem regulē sniedzamo servisu ...
 • Oracle un Vertica datubāzu salīdzinājums 

  Ņikiforovs, Arvis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Datu apjoms visā pasaulē paliek arvien lielāks, tāpēc jādomā veidi, lai tos apstrādātu un uzglabātu. Katrai informācijas sistēmai ir savas biznesa prasības, pēc kurām var piemērot sistēmai vajadzīgo ...
 • Hibrīd-decentralizēta vienādranga failu apmaiņa Interneta pārlūkprogrammās 

  Paegle, Madara (Latvijas Universitāte, 2018)
  Nodrošinot failu apmaiņas tiešsaistes pakalpojumus, būtisku resursu patēriņu rada tīkla slodze uz pakalpojuma sniedzēja infrastruktūru. Šobrīd lielākā daļa šādu pakalpojumu izmanto centralizētu klienta-servera arhitektūru. ...
 • Tīmekļa vietnes priekšgalsistēmas ātrdarbības uzlabošana mērogojamības nodrošināšanai 

  Kalniņš, Jēkabs Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Kvalifikācijas darbā – “Tīmekļa vietnes priekšgalsistēmas ātrdarbības uzlabošana mērogojamības nodrošināšanai” ir izstrādāts interneta veikals. Priekš izstrādes tika izvēlēta spējas programmatūras izstrādes metode. Interneta ...

View more