Now showing items 1-1 of 1

    • Populārās literatūras pievilcība 

      Šehavcova, Inga (Latvijas Universitāte, 2015)
      Pētnieciskajā darbā tiek analizēta populārās literatūras pievilcība. Teorētiskajā daļā tiek pētīts kādas ir raksturīgās īpašības un elementi darbiem, kas ieguvuši popularitāti. Praktiskā daļa fokusējas uz to elementu ...