E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • Mākslas attaisnojuma problēma un tās risinājums H.-G. Gadamera darbā "Skaistā aktualitāte" 

  Mikāne, Diāna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Šajā darbā tiek aplūkotas Hansa-Georga Gadamera pārdomas par estētiku un mākslu, kas risinās uz Gadamera filozofiskās hermeneitikas fona. Darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir Gadamera priekšstatītā modernās mākslas attaisnojuma ...
 • Roulza taisnīguma teorija un Sendela kritika: analīze un novērtējums 

  Vilimaitis, Vladimirs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Dotā darba mērķis ir apskatīt, vai veids, kā Maikls Sendels kritizē Džona Roulza darbu „Taisnīguma teorija”, ir pārliecinošs. Darbs sastāv no trim daļām. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta Roulza tēze par to, ka cilvēki ...
 • Traģiskās sajūtas koncepts Migela de Unamuno darbā "Par dzīves traģisko sajūtu" 

  Jasmane, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
  Bakalaura darbā “Dzīves traģiskās sajūtas koncepts Migela de Unamuno darbā “Par dzīves traģisko sajūtu”” tiek aplūkots traģiskās sajūtas koncepts un to veidojošie nosacījumi. Šī jēdziena analīzes procesā ietverta Unamuno ...
 • Normatīvu patiesību iespējamības problēma: D. Parfita risinājums 

  Rāzna, Edgars (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbā aplūkots jautājums par normatīvu patiesību iespējamību un saistībā ar to izvērtēta Dereka Parfita tēze, ka pastāv objektīvas nereducējami normatīvas patiesības, no kurām dažas ir morālas patiesības. Darbā argumentēts, ...
 • Mūsdienu arheoloģijas ētiskās problēmas 

  Lūsiņš, Egils (Latvijas Universitāte, 2019)
  Egila Lūsiņa bakalaura darbu “Mūsdienu arheoloģijas ētiskās problēmas” veido arheoloģijas zinātnes ētisko prakšu analīze. Darbā tiek analizēta arheoloģijas zinātnes rīcība un izpētes pamatojums 21.gs. Darbā tiek demonstrēts, ...

View more