E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • Zvaigžņotā Debess: 2017, Pavasaris (235) 

  Latvijas Zinātņu akadēmija; Latvijas Universitātes Astronomijas institūts (Apgāds “Mācību grāmata”, 2017-03)
 • Zweite Sammlung lettischer Sinn- oder Stegreifs Gedichte 

  Bergmann, Gustav (G. Bergmann, 1808)
  Plašāka latviešu folkloras dokumentēšana un publicēšana uzsākta 19. gs.; pirmo krājumu autors ir Baltijas vācu izcelsmes garīdznieks – Gustavs fon Bergmans (Gustav von Bergmann ; Vidzemē ; 1749-1814). Savā tipogrāfijā ...
 • Erste Sammlung Lettischer Sinngedichte 

  Bergmann, Gustav (G. Bergmann, 1807)
  Plašāka latviešu folkloras dokumentēšana un publicēšana uzsākta 19. gs.; pirmo krājumu autors ir Baltijas vācu izcelsmes garīdznieks – Gustavs fon Bergmans (Gustav von Bergmann ; Vidzemē ; 1749-1814). Savā tipogrāfijā ...
 • Palcmariešu dziesmu krājums 

  Wahr, Friedrich Daniel; Vārs, Frīdrihs Daniels (G. Bergmanis, 1808)
  Frīdrihs Daniels Vārs (Friedrich Daniel Wahr ; 1749-1827) - vācu izcelsmes luterāņu mācītājs Palsmanes un Aumeisteru draudzēs. Tulkojis gan baznīcas procesijām nepieciešamo literatūru, gan zemnieku izglītošanai nepieciešamos ...
 • Zvaigžņotā Debess: 2016/17, Ziema (234) 

  Latvijas Zinātņu akadēmija; Latvijas Universitātes Astronomijas institūts (Apgāds “Mācību grāmata”, 2016-12)

View more