Recent Submissions

 • Mācīšanās lietpratībai 

  Oliņa, Zane; France, Ilze; Čakāne, Līga; Pestovs, Pāvels; Bērtule, Dace; Volkinšteine, Jeļena; Lāce, Gunta; Dudareva, Inese; Logins, Jāzeps; Butkēviča, Anete; Namsone, Dace (LU Akadēmiskais apgāds, 2018)
  Grāmatā atklāta kompetences jēdziena būtība, aplūkota mācīšanās iedziļinoties un mācīšanās paradigmas pakāpeniska maiņa skolu praksē. Atsegtas kompetences kā kompleksa snieguma vērtēšanas iespējas. ...
 • Klimats un ilgtspējīga attīstība 

  Dagnija Blumberga, Agrita Briede, Jānis Brizga, Džineta Dimante, Gunta Kalvāne, Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis, Ilze Prūse, Zane Vincēviča-Gaile, Jānis Zaļoksnis, GRID-Arenda (LU Akadēmiskais apgāds, 2016)
 • Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā 2017-2018 / Іммігранти в суспільстві: виклики для освіти 2017-2018 

  Andersone, Rudīte; Євтух, Володимир; Rutka, Lūcija; Rubene, Zanda; Штепа, Сергій; Balode, Maija; Кісла, Ганна; Gudakovska, Iveta; Савенкова, Людмила; Krūze, Aīda; Сюсель, Юлія (Latvijas Universitāte, 2018)
  Izdevumā atspoguļota starptautiskā projektā «Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā» veiktā pētījuma gaita un rezultāti. Projekts tapis Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un ...