Recent Submissions

 • On the reducibility of function classes 

  Podnieks, Karlis (Latvia State University, 1972)
  N – the set of all natural numbers, F – the set of all total functions N→N, A, B<=F. We say that A is m-reducible to B (A<=m B), iff there is a recursive operator M such that f in A, iff M(f) in B for all f in F. Similarly, ...
 • 2010. gada publiskais pārskats 

  Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Vēstures institūts (LU Latvijas Vēstures institūts, 2011)
 • 2008. gada publiskais pārskats 

  Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Vēstures institūts (LU Latvijas Vēstures institūts, 2009)
 • 2006. gada publiskais pārskats 

  Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Vēstures institūts (LU Latvijas Vēstures institūts, 2007)
 • Publiskais pārskats, 2010 

  Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LU Fizikas institūts, 2010)
 • Publiskais pārskats, 2009 

  Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LU Fizikas institūts, 2009)
 • Publiskais pārskats, 2008 

  Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LU Fizikas institūts, 2008)
 • Publiskais pārskats, 2007 

  Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LU Fizikas institūts, 2007)
 • Publiskais pārskats, 2006 

  LU aģentūra Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LU Fizikas institūts, 2006)
 • Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija : referātu tēžu krājums 

  Latvijas Universitātes 75.konference; LU LVI Latvijas vēstures sekcija (LU Latvijas vēstures intitūts, 2017-02-20)
 • Православие в Балтии, 3 (12) 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  Журнал носит научный, внеконфессиональный характер, преследует цель объективного изображения исторического существования Церкви на балтийской земле. Его не контролирует ни светская, ни духовная цензура, над ним не довлеют ...
 • Православие в Балтии, 2 (11) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  Журнал носит научный, внеконфессиональный характер, преследует цель объективного изображения исторического существования Церкви на балтийской земле. Его не контролирует ни светская, ни духовная цензура, над ним не довлеют ...
 • Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016-12)
  LU prioritārajā projektā "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija" LU Filozofijas un Socioloģijas institūta un Vēstures un filozofijas fakultātes pētnieki izstrādā divas apakštēmas: "Kritiskā domāšana ...
 • Viskrievijas arheoloģijas kongress Rīgā un tā ieguldījums Latvijas arheoloģijas attīstībā 

  Latvijas Vēstures institūts (Latvijas Vēstures institūts, 2016)
 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Islamic state has successfully united two well-known but distinct subjects: one is information and communication technologies as well as social networks; another is military jihad. Military and ultra-aggressive jihad ...
 • Fragile Correctness of Social Network Analysis 

  Opmanis, Mārtiņš (2016-11-07)
  Graph techniques are widely used in social network analysis. However, there are some disputable applications where results are obtained from the graphs using paths longer than one and are not simply applicable to objects ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 20 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Katrā no rakstiem, kas publicēti šajos "Reliģiski-filozofiskos rakstos", šķiet, iespējams saskatīsim gan pagātnes sprostā patvērušos brīvību ar tās apreibinošajās ilūzijām par neatkarību ārpus sprosta, gan nojaust neatrisināmo ...
 • A systematic review of SQL-on-Hadoop by using compact data formats 

  Plase, Daiga (2016-10-30)
  There are huge volumes of raw data generated every day. The question is how to store these data in order to provide faster data access. The research direction in Big Data projects using Hadoop Technology, MapReduce kind ...
 • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, 1 

  Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts (Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts, 2016-10-07)
 • Priekšvārds 

  Kūlis, Māris; Hiršs, Andris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Krājuma "Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļi–Dienvidi un citi virzieni" priekšvārdā sniegts ieskats krājuma saturā, kā arī risināti teorētiski jautājumi par rakstu krājumā aplūkoto tematu.

View more