Recent Submissions

 • Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels 

  Pazuhina, Nadežda; Štolls, Pavels; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  "Bezvarīgo vara” (Moc bezmocných) ir atsauce uz Vāclava Havela eseju ar tādu pašu nosaukumu, kas kļuva par kolektīvās monogrāfijas vadmotīvu un konceptuālo kodolu. Grāmatā ir apkopoti mūsdienu Čehijas un Latvijas zinātnieku ...
 • Православие в Балтии № 8 (17) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 8. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Publicētie pētījumi sniedz lasītājam iespēju gūt priekšstatu par Supraslas pareizticīgo ...
 • Православие в Балтии № 7 (16) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 7. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Šajā laidienā ir publicēti raksti gan krievu, gan angļu valodā. Zinātnisko rakstu tematika ...
 • Православие в Балтии № 6 (15) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.6 struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicēti septiņi pētījumi, kuri ir veltīti Pareizticīgās ...
 • Kritiskā domāšana laikmeta kontekstā 

  Kūle, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Kritiskās domāšanas pamats ir domāšana, par kuru prāta (mind) filosofijā un epistemoloģijā ir daudz un dažādu viedokļu. Lai sekmētu kritisko domāšanu, ir jāseko labā/ļaunā, skaistā/neglītā, patiesā/melīgā, zināšanu/neziņas ...
 • Nostādnes un pasākumi kritiskās domāšanas, medijpratības un spriestspējas jomā 

  Kūle, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Pēdējos gados Eiropas Savienībā, arī Latvijā, arvien aktuālāka kļūst nepatiesas informācijas un viltus ziņu straujā izplatība, kuras rezultātā notiek cilvēku dezinformācija, manipulēšana ar prātiem un noskaņojumiem. Viens ...
 • Kanta kriticisms un “kritiskā domāšana” 

  Kūlis, Rihards (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Mūsdienu Rietumu pasaule ir tendēta uz individuālo, pat marginālo kā pamatvērtību, kas sociālajā plānā, labākajā gadījumā, rezultējas pārliecību un vērtību policentrismā. Individuālo viedokļu un redzējumu kaleidoskopā ...
 • Kritiskā domāšana patiesības meklējumos un iespējamos politiskās inženērijas valgos 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Patlaban kritiskā domāšana — tādā formā, kā to lielākoties pazīstam un kādu to tiecas ieviest mācību procesā — nav vērsta uz domāšanas atvērtību. Tā pat kļūst par instrumentu, ar ko nereti tiek iestrādātas konjunktūras ...
 • Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja 

  Kūle, Maija; Vēgners, Uldis; Rubene, Zanda; Svece, Artis; Spurava, Guna; Gubenko, Igors; Šuvajevs, Igors; Kūlis, Rihards; Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Šā pētījuma iniciatīva izriet no LU Ekspertu Padomes1 2017. gada 20. septembra apaļā galda diskusijas “Kritiskā domāšana — kā to mācīt, veicināt un sasaistīt ar mediju lietotprasmi Latvijā?”. Diskusijas gaitā šīs jomas ...
 • Православие в Балтии № 1 (10) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.1 (Nr.10) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Zinātniskie raksti ir veltīti situācijai Latvijas Pareizticīgajā baznīcā ...
 • Православие в Балтии № 5 (14) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.5.(14) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā publicētie raksti ir veltīti grieķu katoļu draudžu ...
 • Православие в Балтии № 4 (13) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.4 (13) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicētie raksti ir veltīti ievērojamo Rīgas arhitektu ...
 • International Scientific Conference "Socio-Political and Religious Ideas and Movements in the 20th-21st Centuries", Latvia, Riga, 4-5 October 2018 : Abstracts 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018-10-04)
  The conference facilitated the exchange of ideas and the results of the latest studies on the reciprocity and significance of religious and socially political ideas (ideologies) in contemporary society. In the modern-day ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXIV 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Kļaviņš, Kaspars; Walter, Aaron T.; Taivāne, Elizabete; Nastevičs, Uģis; Mazlovskis, Arnis; Bičevskis, Raivis; Buligina, Alise; Stūre-Stūriņa, Ieva; Lo Bello, Giulio; Lācis, Krišjānis (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Par labirintiem un Ariadnes pavedienu Labirinta iziešana kā garīgs rituāls daudziem no mums ir svarīgs arī tagadnē. Taču diez vai tas saista mūs ar senā iniciācijas rita nozīmi. Drīzāk mēs šodien saredzam tajā nevis ceļu, ...
 • Metālliešanas keramika Aizkraukles dzīvesvietās viduslaikos 

  Svarāne, Dagnija (2018)
  Rakstā analizēti Aizkraukles viduslaiku dzīves vietā atrastie māla tīģeļi, lejamais kausiņš, lejamveidnes, kā arī vairākas to tīģeļu lauskas ar piekusušām metāla paliekām. Viens no interesantākajiem izpētes objektiem ir ...
 • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, III: Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē 

  Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs; LU Latvijas vēstures institūts; Boldāne-Zeļenkova, Ilze; Rokpelnis, Alberts (LU Akadēmiskais apgāds, 2018)
  Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi III” publicēti deviņi raksti, kuru pamatā ir ziņojumu materiāli, kas nolasīti 2017. gada 20. oktobrī Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures ...
 • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, IV : Konferences referātu tēzes 

  LU Latvijas vēstures institūts; Valmieras muzejs (2018)
  Šogad jau ceturto reizi LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs rīko pasākumu “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”, kas adresēts topošajiem vēstures pētniekiem un humanitārās un mākslas zinātņu nozares ...
 • Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija: Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference.Vēstures, Arheoloģijas un Etnogrāfijas sekcijas referātu tēzes. 

  Boldāne-Zeļenkova, Ilze (2018-02-16)
  Krājumā apkopotas 2018. gada 16. februārī Latvijas Universitātes 76. starptautiskajā zinātniskajā konferencē LU prioritārās zinātniskās tēmas “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” ietvaros LU Latvijas vēstures ...
 • Latvijas arheologu atskaites sesija par 2016.-2017.gada izrakumu rezultātiem: referātu tēzes 

  LU Latvijas vēstures institūts (LU Latvijas vēstures institūts, 2018-10)
 • Latvijas vēsturnieku otrais kongress (Rīga, 2018. gada 18 un 19. jūnijs): tēzes 

  Unknown author (LU Latvijas Vēstures institūts, 2018)
  II Latvijas vēsturnieku kongress notika 2018. gada 18. un 19. jūnijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. Vēsturnieku kongresa tēžu krājumā ietverti kongresā nolasīto referātu kopsavilkumi. II Vēsturnieku ...

View more