Now showing items 1-20 of 239

  • Dažas transformācijas elementārā ģeometrijā 

   Grinbergs, Emanuels (1935-04-25)
   Referāts nolasīts matēmatisko zinātņu darbinieku kongresā, 25. aprīlī 1935. gadā. Izdots Rīgā, 1936. Izdevusi Matēmatisko zinātņu darbinieku biedrība. Autors Cand. math. E. Grünbergs
  • Daži pētījumi par telpas ruletēm 

   Grinbergs, Emanuels (1933-08-14)
   Darbs kvalificēts kā Kandidāta darbs, Konkursa darbs, iesniegts LŪ, Matēmatikas nodaļai 1933. g. 14. augustā. Stud. math. Emanuels Grünbergs, Matr. 14875. Motto "Patientia vincit." Disertācijā 143 lpp. Publicējam disertācijas ...
  • On osculation, superosculation and characteristic points 

   Grinbergs, Emanuels (1943-04)
   Translated into English by D. Zeps Original text: Par oskulāciju, superoskulāciju un charakteristiskiem punktiem, https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46435 Facsimile of the manuscript of dissertation: https://dspace ...
  • Über die Bestimmung von zwei speziellen Klassen von Eilinien 

   Grinbergs, Emanuels (Mathematische Zeitschrift, 1937)
  • Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija 

   Kūle, Maija; Vējš, Jānis Nameisis; Vilciņš, Reinis; Hiršs, Andris; Zembahs, Rinalds; Gubenko, Igors; Vēgners, Uldis; Grīnfelde, Māra; Rancāne, Aīda; Jankovska, Maija; Balodis, Andrejs; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Kiope, Māra; Kūlis, Māris; Kiope, Māra; Runce, Inese; Pazuhina, Nadežda; Skultāne, Vieda; Bormane, Dace K.; Zellis, Kaspars; Šūpulis, Edmunds; Pranka, Maruta; Elksne, Ginta; Krūmiņa, Maija; Zirnīte, Māra; Koroļeva, Ilze; Kristberga, Laine; Šūpule, Inese; Volkovs, Vladislavs (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
   Krājumu veido LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju darbā 2018. gada 15. un 16. februārī nolasīto prioritārajam projektam “Kritiskā ...
  • Par oskulāciju, superoskulāciju un charakteristiskiem punktiem 

   Grinbergs, Emanuels (1943-04)
   No Dr. A.Lūša raksturojuma E.Grinberga zinātniskajam darbam: Doktora disertacija, ko E.Grīnbergs sācis strādāt 1940/41 m.g. Latvija Valsts Universitātē un aizstāvējis Rīgas Universitātē 1944.g. /oponenti prof.Dr.A.Lūsis, ...
  • Par n dimensiju Eiklīda telpas līknēm 

   Grinbergs, Emanuels (1936-10)
  • Using 2-colorings in the theory of uniquely Hamiltonian graphs 

   Zeps, Dainis; Zeps, Dainis (2019-02)
   We use the concept of 2-coloring in analyzing UH3 graphs and building exact specifications of functions to find new UH3 graphs by Hamiltonian cycle edge extractions
  • Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels 

   Pazuhina, Nadežda; Štolls, Pavels; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   "Bezvarīgo vara” (Moc bezmocných) ir atsauce uz Vāclava Havela eseju ar tādu pašu nosaukumu, kas kļuva par kolektīvās monogrāfijas vadmotīvu un konceptuālo kodolu. Grāmatā ir apkopoti mūsdienu Čehijas un Latvijas zinātnieku ...
  • Православие в Балтии № 8 (17) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 8. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Publicētie pētījumi sniedz lasītājam iespēju gūt priekšstatu par Supraslas pareizticīgo ...
  • Православие в Балтии № 7 (16) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 7. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Šajā laidienā ir publicēti raksti gan krievu, gan angļu valodā. Zinātnisko rakstu tematika ...
  • Православие в Балтии № 6 (15) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
   Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.6 struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicēti septiņi pētījumi, kuri ir veltīti Pareizticīgās ...
  • Kritiskā domāšana laikmeta kontekstā 

   Kūle, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Kritiskās domāšanas pamats ir domāšana, par kuru prāta (mind) filosofijā un epistemoloģijā ir daudz un dažādu viedokļu. Lai sekmētu kritisko domāšanu, ir jāseko labā/ļaunā, skaistā/neglītā, patiesā/melīgā, zināšanu/neziņas ...
  • Nostādnes un pasākumi kritiskās domāšanas, medijpratības un spriestspējas jomā 

   Kūle, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Pēdējos gados Eiropas Savienībā, arī Latvijā, arvien aktuālāka kļūst nepatiesas informācijas un viltus ziņu straujā izplatība, kuras rezultātā notiek cilvēku dezinformācija, manipulēšana ar prātiem un noskaņojumiem. Viens ...
  • Kanta kriticisms un “kritiskā domāšana” 

   Kūlis, Rihards (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Mūsdienu Rietumu pasaule ir tendēta uz individuālo, pat marginālo kā pamatvērtību, kas sociālajā plānā, labākajā gadījumā, rezultējas pārliecību un vērtību policentrismā. Individuālo viedokļu un redzējumu kaleidoskopā ...
  • Kritiskā domāšana patiesības meklējumos un iespējamos politiskās inženērijas valgos 

   Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Patlaban kritiskā domāšana — tādā formā, kā to lielākoties pazīstam un kādu to tiecas ieviest mācību procesā — nav vērsta uz domāšanas atvērtību. Tā pat kļūst par instrumentu, ar ko nereti tiek iestrādātas konjunktūras ...
  • Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja 

   Kūle, Maija; Vēgners, Uldis; Rubene, Zanda; Svece, Artis; Spurava, Guna; Gubenko, Igors; Šuvajevs, Igors; Kūlis, Rihards; Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Šā pētījuma iniciatīva izriet no LU Ekspertu Padomes1 2017. gada 20. septembra apaļā galda diskusijas “Kritiskā domāšana — kā to mācīt, veicināt un sasaistīt ar mediju lietotprasmi Latvijā?”. Diskusijas gaitā šīs jomas ...
  • Православие в Балтии № 1 (10) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
   Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.1 (Nr.10) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Zinātniskie raksti ir veltīti situācijai Latvijas Pareizticīgajā baznīcā ...