Recent Submissions

 • Arheologs Ēvalds Mugurēvičs un Latvijas Universitāte 

  Molls, Kaspars Markus (LU Muzejs, 2023-04-06)
  Raksts veltīts izcilam latviešu arheologam, emeritētajam profesoram Ēvaldam Mugurēvičam, kuram ir lieli nopelni Latvijas arheoloģijā. Lai gan E. Mugurēvičs par sevi ir uzrakstījis detalizētu autobiogrāfiju, rakstā tiek ...
 • Latviešu studenšu korporācijas "Dzintra" regālijas LU Muzeja krājumā 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2023-05-20)
  Šī ir pirmā LU Muzeja rubrika par LU studenšu akadēmiskajām mūža organizācijām, kur izvēlētas latviešu studenšu korporācijas "Dzintra" regālijas LU Muzeja krājumā. Raksts analizē šo regāliju pielietojumu un simbolisko ...
 • Ferdinands Erdmanis Štolls. Sēņu pasaule 

  Gudakovska, Iveta; Jamonte, Daiga; Zalcmane, Ēra (2023)
  “Muzeja sērijas” trešā grāmata “Ferdinands Erdmanis Štolls. Sēņu pasaule.” Tā ir neliels ieskats mikologa F. E. Štolla (Ferdinand. Erdman Stoll; 1874–1966) vairāk kā 1000 lapu lielajā sēņu attēlu kolekcijā, ko zinātnieks ...
 • Latvijas Universitātes vēstures liecības atmiņas institūciju krājumos: referātu tēžu krājums 

  Latvijas Universitāte. 81. starptautiskā zinātniskā konference (LU Akadēmiskais apgāds, 2023)
  Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Latvijas Universitātes Muzeja organizētās konferences “Latvijas Universitātes vēstures liecības atmiņas institūciju krājumos” referātu tēžu krājums.
 • Pētera Ķiķaukas dienesta gaitas apraksts 

  Ķiķauka, Pēteris (1940)
  Rokrakstā rakstīta dienesta – iegūtā izglītība, darba vietas, apbalvojumi un komandējumi uz ārzemēm.
 • Apliecība par Pētera Ķiķaukas došanos komandējumā 

  Ruberts, Jānis; Valdmanis, Aleksandrs (1924-03-10)
  Apliecība par Pētera Ķiķaukas došanos komandējumā uz Grieķiju, Itāliju un Franciju. Dokuments sastādīts latviešu un franču valodās. Satur Latvijas Universitātes zīmogu un rektora Jāņa Ruberta un sekretāra Aleksandra Valdmaņa ...
 • Pētera Ķiķaukas runa Akadēmiskās kopas sanāksmē 1953. gada 3. oktobrī 

  Ķiķauka, Pēteris (1953-10-03)
  Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas runa par godu Latvijas Universitātes 34 jubilejai. Runa nolasīta Akadēmiskās kopas sanāksmē Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) telpās Kanādā. Runa ir vēstures avots par trimdas ...
 • Pētera Ķiķaukas referāts bēgļu nometnē Vācijā 1947. gada 18. novembrī 

  Ķiķauka, Pēteris (1947-11-18)
  Referāts par godu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienai 1947. gada 18. novembrī bēgļu nometnē Vācijā, kur Pēteris Ķiķauka uzturējās ar savu ģimeni, pirms izceļošanas uz Kanādu. Referātā tiek apskatīts latviešu ...
 • Pētera Ķiķaukas referāts “Grāmatas un lasītāji” 

  Ķiķauka, Pēteris (1953-01-25)
  Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas rakstīts referāts, kas nolasīts 1953. gada 25. janvārī Baptistu draudzes un jaunatnes vakarā Toronto (Kanādā), Draudzīgā aicinājuma atceres pasākumā. Referāta autors aicina lasīt grāmatas ...
 • Regeln für den Besuch der Morizinsel 

  Unknown author (1913)
  Rīgas Dabaspētnieku biedrības (Naturforscher-Verein zu Rīga; 1845 – 1939) izdotie noteikumi Moricsalas apmeklētājiem. Noteikumi tika izveidoti, apstiprinot Latvijā pirmo dabas aizsargājamo teritoriju. Materiāls glabājas ...
 • LU darbinieku 1934. gada Ziemassvētku fotogrāfija 

  Rake, Krišs (1934-12-18)
  LU darbinieku kopfoto, kas uzņemts 1934. gada Ziemassvētku atzīmēšanas pasākumā. Piederējusi klasiskās filoloģijas profesoram Pēterim Ķiķaukam (1886-1967). Otrā rinda no kreisās: otrais pēc kārtas ir prof. Pēteris Ķiķauka, ...
 • Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas portrets 

  Lapiņš, Mārtiņš (1930)
  Latvijas Universitātes klasiskās filoloģijas profesora Pētera Ķiķaukas (1886-1967) portrets, kas uzņemts 1930. gadā.
 • Studentu karcera laika kapsulas 

  Molls, Kaspars Markus (LU Muzejs, 2023-01-03)
  Raksts veltīts unikālam atklājumam Latvijas Universitātes vēsturiskajā Studentu karcerī, kas glabājies kopš 19./20. gs. mijas. Tiek analizētas 3 papirosu paciņas un 1 sērkociņu kastīte no Krievijas impērijas laika, ...
 • Helēnas Ledus - Starcas herbāriji 

  Jamonte, Daiga (2022-11-08)
  Raksts par Helēnas Ledus-Starcas (1915 – 2005) herbārijiem Herbarium Latvicum (RIG II), kas glabājas Latvjas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās.
 • Helēnas Ledus dzimtenes mīlestība 

  Jamonte, Daiga (2022-10-28)
  Raksts par latviešu botāniķes Helēnas Ledus-Starcas (1915 – 2005) dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību.
 • Par Latvijas Universitātes tapšanu 1919. gada septembra preses publikācijās 

  Podbrezskis, Leons (LU Muzejs, 2022-12-30)
  Raksta autors ir LU Juridiskās fakultātes Bakalaura studiju programmas 1. kursa students un LU Fonda stipendiāts, kura interesēs ir vēstures pētniecība un sabiedriskā darbība patriotisma ietvaros. Autors veicis pētījumu ...
 • Pēteris Čevers – no LU studenta līdz nacionālajam partizānam 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-12-19)
  Raksts sagatavots kā papildinājums profesionālā latviešu virsnieka Pētera Čevera biogrāfijai. Līdz šim mazpētīta bijusi P. Čevera iesaite akadēmiskajā dzīvē - studijas Latvijas Universitātē un iesaiste latviešu studentu ...
 • Simeizas teleskopa montāžas gaita Friča Blumbaha fotogrāfijās 

  Vilks, Ilgonis (Latvijas Universitātes Muzejs, 2022-12-08)
  Latvijas Universitātes Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas krājumā atrodas latviešu astronoma un metrologa Friča Blumbaha (1864 – 1949) 23 uzņemtās fotoplates un 3 papīra fotogrāfijas, kas atspoguļo viņa ...
 • LU Matemātikas un dabaszinību fakultātes Matemātikas nodaļa : 2 fotogrāfijas 

  Unknown author (1935)
  Attēlos redzama LU Matemātikas nodaļa - 27. cilvēki, ap 1936.g. 1. rinda: vec. doc. A. Lūsis, vec. doc. E. Ģēliņš, vec. doc. A. Liberts, prof. A. Meders, vec. doc. F. Gulbis, prof. N. Malta, vec. doc. A. Žaggers, priv. ...
 • Latvijas Tautas frontes piemiņas plāksne 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2020-11-15)
  Raksts izveidots, balstoties uz 2020. gada novembra mēneša priekšmetu. Mēneša priekšmets ir izvēlēts, aktualizējot 1991. gada Barikāžu 30 gadskārtu, skatoties LU vēstures kontekstā. Tiek analizēta un vērtēta LU loma LTF ...

View more