Recent Submissions

 • Hugo Kārļa Grotusa glezna “Viktorijas ūdensroze” 

  Jamonte, Daiga (2020-12-22)
  LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas latviešu botāniķim profesoram Paulam Galeniekam (1891 - 1962) piederējusī latviešu mākslinieka Hugo Grotusa glezna (1884 - 1951) ar attēlotu viktorijas ūdensrozi. ...
 • Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā 

  Jamonte, Daiga (2021-02-04)
  Raksts veltīts Latvijā reti sastapta auga meža jāņeglītes Pedicularis sylvatica atradumiem Latvijas teritorījā, izceļot tās pirmo atradumu, ko 1923. gadā veica latviešu botāniķis Pauls Galenieks (1891 - 1962). Rakstā sniegta ...
 • Pauls Galenieks un rozes 

  Jamonte, Daiga; Komova, Jekaterina (2021-02-22)
  Latviešu botāniķa Paula Galenieka (1891 – 1962) 130. jubilejai veltīta Latvijas Universitātes Muzeja virtuālā izstāde “Pauls Galenieks un rozes”.
 • Paula Galenieka disertācija “Latvijas rozes” 

  Jamonte, Daiga (2021-02-22)
  Atzīmējot botāniķa Paula Galenieka (1891-1962) 130 gadu jubileju par LU Muzeja 2021. gada februāra mēneša priekšmetu tika izvēlēts muzeja jaunieguvums profesora disertācija “Latvijas rozes”, kas tika aizstāvēta 1936. gadā. ...
 • Izcilais latviešu botāniķis Pauls Galenieks 

  Jamonte, Daiga (2021-02-19)
  Atzīmējot botāniķa Paula Galenieka (1891-1962) 130 gadu jubileju LU Muzejs publicē profesora īsu biogrāfiju. Rakstā izmantota Latvijas Lauksaimniecības universitātes izdotā grāmata par P. Galenieku un materiali LU Muzeja krājumā.
 • LU studentu biedrības Fraternitas Rusticana krāsu lentes 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-09-07)
  Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes studentu biedrības Fraternitas Rusticana krāsu lenti, kas glabājās Latvijas Universitātes Muzeja krājumā. Rakstā analizēta pašas krāsu lentes simboliskā nozīme, sasaistot ...
 • Pēterburgas Zinātņu akadēmijas rakstu krājumi Latvijas Universitātes Muzejā 

  Kuzņecova, Kristīne (2019-12-13)
  Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas Pēterburgas Zinātņu akadēmijas 18. gs. beigās – 19. gs. sākumā izdotā rakstu krājuma 27 sējumi - Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae ...
 • E. Leitz palielināmais stikls uz statīva 

  Kuzņecova, Kristīne (2020-02-13)
  Raksts par palielināmajiem stikliem, mikroskopiem un optisko instrumentu ražošanas uzņēmumu "Ernst Leitz Wetzlar", kura ražotais vienkāršais sadalīšanas mikroskops nr. 46 atrodas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un ...
 • Ģinšu un sugu krustošanas mēģinājumi krustziežu dzimtā (Cruciferae) 

  Kuzņecova, Kristīne (2020-03-17)
  Raksts satur informāciju par latviešu botāniķa Aleksandra Zāmeļa (1897 - 1943) doktora disertāciju "Ģinšu un sugu krustošanas mēģinājumi krustziežu dzimtā (Cruciferae)" (1942), kas glabājas Latvijas Universitātes Muzeja ...
 • Laboratorijas trauku un iekārtu katalogi Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājumā 

  Kuzņecova, Kristīne (2020-10-27)
  Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja bibliotēkā glabājas 16 dažādu ražotāju laboratorijas trauku un iekārtu katalogi, kas iznāca laika periodā no 1900. līdz 1961. gadam. Rakstā ir izpetīti laboratorijas trauku un iekārtu ...
 • Aparatūra “Lotoss” poliuretāna plastmasas detaļu atliešanai kosmosā 

  Kuzņecova, Kristīne (2020-08-25)
  1980. gadā kosmosa stacijā “Salūts” pirmoreiz kosmonautikas vēsturē tika realizēts putupoliuretāna ieguves eksperiments mikrogravitācijas apstākļos, kura rezultāta tika iegūtas jaunas atziņas par ķīmiski tehnoloģisko procesu ...
 • Gada koka 2020 – Eiropas dižskābarža – herbārijs 

  Kuzņecova, Kristīne (2020-06-26)
  Latvijas Dendrologu biedrība (LDB) par 2020. gada koku izvēlējās Eiropas dižskābardi Fagus sylvatica L. Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju herbārijā glabājas arī šīs sugas pārstāvju herbārijs ...
 • LU profesora Konstantīna Čakstes piemiņas plāksne 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-07-02)
  Raksts satur informāciju par LU profesora un Latvijas Centrālās padomes priekšsēdētāja Konstantīna Čakstes piemiņai veltīto plāksni LU Mazajā aulā, kas veltīts Otrā pasaules kara upuru 75. gadskārtai. Rakstā tiek analizēta ...
 • Latviešu studentu konkordiju Imantija un Zelmenis regālijas 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-04-06)
  Raksts satur informāciju par latviešu studentu konkordiju Imantija un Zelmenis krāsu regālijām, kas glabājās LU Muzeja krājumā. Rakstā tiek veidots salīdzinājums starp studentu konkordijām un studentu korporācijām, konstatējot ...
 • Poļu studentu korporācijas Welecja piemiņas plāksne 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-05-07)
  Raksts satur informāciju par poļu studentu korporāciju Welecja piemiņas plāksni, kas glabājās LU Muzeja krājumā. Rakstā tiek analizēta piemiņas plāksnes memoriālā nozīme kopīgajā Polijas un Latvijas valstu vēsturē, uzsverot ...
 • Filozofijas lekciju konspekti no Rīgas Universitātes laika 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2021-03-03)
  Raksts satur informāciju par LU Muzejam pastāvīgā glabāšanā nodotiem, bijušā LU Pedagoģijas vēstures muzeja krājumā ietilpstošajiem latviešu filozofa un LU mācībspēka Paula Jurēviča filozofijas lekciju konspektiem no ...
 • Gustavs Vanags un viņa mantojums 

  Kuzņecova, Kristīne (2021-03-09)
  Par godu ķīmiķa organiķa Gustava Vanaga (1891-1965) 130. dzimšanas gada dienai apkopota profesora Vanaga biogrāfija, kurā iekļauta informācija no Gustavam Vanagam veltītajām biogrāfijas grāmatām un Latvijas ķīmijas vēstures ...
 • Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļa 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2021-03-22)
  Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja krājumā pieejamo Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļu, kur tiek analizētas Polijas-Latvijas attiecības starpkaru periodā, skatoties LU vēstures ...
 • Vitauta Lielā Kauņas universitātes-Latvijas Universitātes sadraudzības apliecinājums 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-09-29)
  Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja pārziņā esošo Vītauta Lielā Kauņas universitātes-Latvijas Universitātes sadraudzības apliecinājumu LU galvenajā ēkā, kas uzdāvināts Latvijas Universitātes Simtgadē ...
 • Jāzeps Rancāns un uzsaukums vēlēšanām Eslingenē 

  Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2021-02-09)
  Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja LU vēstures kolekcijas krājumā esošo Latvijas Centrālās padomes locekļa Jāzepa Rancāna vēlēšanu uzsaukumu Eslingenes latviešiem, kuri nonāca trimdā sakarā ar ...

View more