Recent Submissions

 • Coprinus dunarum (Dünen-Tintling) in Dünamünde Pastorat Wanderdüne bei Langesciem mit Korrespondenz 

  Stoll, Ferdinad Erdman (1929-04)
  Zeichnung von Dünen-Tintling und Korrespondenz zwischen F. E. Stoll und K. R. Kupfer (Rigaer Gesellschaft der Naturforscher): "Ein von mir das Wanderdüne bei Langesciem entdeckten, das Wissenschaft nochunbekanter Pilz, das ...
 • Coprinus dunarum (Dünen-Tintling) in Dünamünde Pastorat Wanderdüne bei Langesciem 

  Stoll, Ferdinad Erdman (1925-06-26)
  Attēlos redzami sēnes zīmējumi un apraksts zīmējuma otrā pusē.
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Grants-kalns pie Ogres Kangariem (Rīgas apriņķis)) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1895-08-11)
  Nordischer Drachenkopf finden in Livland, Kreis Riga, Hügel, genannt "Grant-kalns" am Oger Kanger zwischen Üxkull und Oger. Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķis, tā sautā "Grants-kalns" pie Ogres Kangariem ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Suntažu pagasts) 

  Malta, Nikolajs (1938-07-04)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Rīgas apriņķa Suntažu pagasta Lielo Kangaru klajās dienvidu nokares piekājē, 43. km no Rīgas. (BOT1029_26) Northern Dragon-head, deposit: Riga District Suntažu parish on the southern slope of ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari pie Ikšķiles) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1923-08-08)
  Nordischer Drachenkopf finden in sonnigers Abhang des Grandhügels am Ogre - Kanger bei Üxküll. Ruiša pūķgalve, atradne: liela kalna saulaina nogāze Ogres Kangaros pie Ikšķiles. (BOT 2791_7) Northern Dragon-head, deposit: ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogre) 

  Anders, Th. (1915-06-12)
  Nordischer Drachenkopf ist find in Oger, Sandhügel an der Lindenbergschen Starsse. Ruiša pūķgalve, atradne: Ogre, dienvidu nogāze pie Liepkalnu ielas. (BOT1029_22). Northern Dragon-head, deposit: Ogre, southern slope at ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Odenpa, Igaunija) 

  Unknown author (1848)
  Ruiša pūķgaleve, atradne: Odenpa, Igaunijā. (BOT1029_16) Northern Dragon-head, deposit Odenpa, Estonia.
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne, 1888) 

  Lēmanis, Eduards; Lehmann, Eduard (1888-07-10)
  Nordischer Drachenkopf finden in lichte Kieferwaldhouge Nemerno. Ruiša pūķgalve, atradne: gaiša priežu meža nogāne Numernē. (BOT2791_12) Northern Dragon-head, deposit: light pine forest slope in Numerne.
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Svētezers, Livlande) 

  Raudsep (2020)
  Nordischer Drachenkopf. Karl Reinhold Kupffer Anmerkung: Von Herr Raudsep erhalten als bei Heiligensee in Livland gesamellt. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Ruiša pūķgalve. Uzraksts: no Raudsepa kunga saņemts ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Granstkalns pie Ikšķiles) 

  Kupffer, Karl Reinhold (1901-06-09)
  Nordischer Drachenkopf finen in Livland, Kreis Riga. Grantkalns nordöstlich von Uexüll. Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķī Granstkalnā ziemeļaustrumos no Ikšķiles. (BOT 2791_1) Northern Dragon-head, deposit: ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (pie Prensas (Antonopole)) 

  Lēmanis, Eduards (1883-06-25)
  Nordischer Drachenkopf: Heidekieferwald bei Presna (Antonopol); Lichte Waldhange bei Nummern (1888.10.07.) Ruiša pūķgalve, atradne: viršu priežu mežs pie Prensas (Antonopole); gaiša meža nogāze pie Numernes. (BOT1029_21 ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne) 

  Malta, Nikolajs (1936-07-24)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Latgalē, Numernē, austrumos no Puriņu mežsarga mājām. (BOT1029_13) Northern Dragon-head, deposit: In Latgale, Numerne, east of the Purin forest rangers home.
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari) 

  Ābele, Gaida (1977-06-24)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Ogres rajonā, Ogres Kangaros, granstkarjera A galā priežu meža klajumiņā dienvidrietumu nogāzē, kopā ar Onobrychis, Geranium sanguineum, Filipendula hexapetala, Trifolium montanum (esparsete, ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ļaudona) 

  Ābele, Gaida (1979-07-18)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Madonas rajona Ļaudona, 2 km uz dienvidiem priežu mētrājā, stāvas nogāzes augšējā daļā. (BOT1029_8) Northern Dragon-head, deposit: Laudon in Madona district, 2 km south in the pine moorland, in ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Silciems) 

  Ābele, Gaida (1979-06-25)
  Atradne: Rīgas rajona Silciemā, Allažu mežniecības 14. kvartālā, Silciema - Mežmuižas ceļa kreisajā pusē. Zilā un rozā forma. (BOT1029_1) Riga district Silciem, 14 th quarter of the Forestry of Allazi, on the left side ...
 • Origami orhideju modeļu locīšana 

  Latvijas Universitātes Muzejs (2020-05)
  Attālināta nodarbība "Orhideju dzimta, orhideju pētnieks Ernests Foldāts, origami orhideju modeļu locīšana", kurā stāstīts par orhideju dzimtu, tās raksturojumu, Latvijā savvaļā sastopāmajām šīs dzimtas sugām, par orhideju ...
 • Ernesta Foldāta albums 

  Foldāts, Ernests (1991)
  Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā atrodas ar latviešu orhideju pētnieku Ernestu Foldātu (1925-2003) saistīti materiāli. Viens no tiem ir Ernesta Foldāta sastādīts albums ar savu diplomu ...
 • Zur Erinnerung an die Feier des 50jr. Jubiläums des Naturforscher-Verein zu Riga 

  Naturforscher-Verein zu Riga (1895-03-27)
  Speise - Karte zur Erinnerung an die Feier des 50jr. Jubiläums des Naturforscher-Verein zu Riga mit mit Elementen der Paläontologie und Cartoons. Rīgas Dabaspētnieku biedrības 50 gadu jubilejas piemiņas ēdienkarte ar ...
 • Eisaufsteigung in der Düna (14.04.1905) 

  Doss, Karl Bruno (1905-04-14)
  Eisaufsteigung in der Düna bei Marjuschka oberhalb Rigas. Flussabwärts gekehrte Seite. Ledus celšanās Daugavā pie marjuškas lejup Rīgai. Lejteces puse. (LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcija M1618/293)

View more