Pilna herbāriju kolekcija pieejama LU Muzeja Botānikas un mikoloģjas kolekcijās. Informācijas/attēlu izmantošanas un pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz LU Muzeja krājumu ir obligāta.

The full collection of herbarium is available in the Botanic and mycologist collections of the LU Museum. In the case of the use and re-publication of information/images, the reference to the LU Museum stock is mandatory.

Recent Submissions

 • Dracocephalum ruyschiana L. (Suntažu pagasts) 

  Malta, Nikolajs (1938-07-04)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Rīgas apriņķa Suntažu pagasta Lielo Kangaru klajās dienvidu nokares piekājē, 43. km no Rīgas. (BOT1029_26) Northern Dragon-head, deposit: Riga District Suntažu parish on the southern slope of ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogre) 

  Anders, Th. (1915-06-12)
  Nordischer Drachenkopf ist find in Oger, Sandhügel an der Lindenbergschen Starsse. Ruiša pūķgalve, atradne: Ogre, dienvidu nogāze pie Liepkalnu ielas. (BOT1029_22). Northern Dragon-head, deposit: Ogre, southern slope at ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Odenpa, Igaunija) 

  Unknown author (1848)
  Ruiša pūķgaleve, atradne: Odenpa, Igaunijā. (BOT1029_16) Northern Dragon-head, deposit Odenpa, Estonia.
 • Dracocephalum ruyschiana L. (pie Prensas (Antonopole)) 

  Lēmanis, Eduards (1883-06-25)
  Nordischer Drachenkopf: Heidekieferwald bei Presna (Antonopol); Lichte Waldhange bei Nummern (1888.10.07.) Ruiša pūķgalve, atradne: viršu priežu mežs pie Prensas (Antonopole); gaiša meža nogāze pie Numernes. (BOT1029_21 ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne) 

  Malta, Nikolajs (1936-07-24)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Latgalē, Numernē, austrumos no Puriņu mežsarga mājām. (BOT1029_13) Northern Dragon-head, deposit: In Latgale, Numerne, east of the Purin forest rangers home.
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari) 

  Ābele, Gaida (1977-06-24)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Ogres rajonā, Ogres Kangaros, granstkarjera A galā priežu meža klajumiņā dienvidrietumu nogāzē, kopā ar Onobrychis, Geranium sanguineum, Filipendula hexapetala, Trifolium montanum (esparsete, ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Ļaudona) 

  Ābele, Gaida (1979-07-18)
  Ruiša pūķgalve, atradne: Madonas rajona Ļaudona, 2 km uz dienvidiem priežu mētrājā, stāvas nogāzes augšējā daļā. (BOT1029_8) Northern Dragon-head, deposit: Laudon in Madona district, 2 km south in the pine moorland, in ...
 • Dracocephalum ruyschiana L. (Silciems) 

  Ābele, Gaida (1979-06-25)
  Atradne: Rīgas rajona Silciemā, Allažu mežniecības 14. kvartālā, Silciema - Mežmuižas ceļa kreisajā pusē. Zilā un rozā forma. (BOT1029_1) Riga district Silciem, 14 th quarter of the Forestry of Allazi, on the left side ...