F. E. Štolla mantojuma apakškolekcija ar viņa sēņu attēlu kolekciju ir pieejama LU Muzeja Botānikas un mikoloģjas kolekcijās. Informācijas/attēlu izmantošanas un pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz LU Muzeja krājumu ir obligāta.

The full collection of F. E. Stoll's legacy subcollection with his collection of images of mushrooms is available in the Botanic and mycologist collections of the LU Museum. In the case of the use and re-publication of information/images, the reference to the LU Museum stock is mandatory.

Recent Submissions