Recent Submissions

  • Latvijas rozes 

    Galenieks, Pauls (1936)
    Privātdocenta Paula Galenieka zinātniskais darbs dabas zinātņu doktora grāda iegūšanai (apstiprināts 1936.gada maijā). Darbs glabājas LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijā.