Now showing items 1-1 of 1

    • Teoloģijas fakultātes izdevuma "Ceļš" jubileja: izstādes plakāti 

      Veigura, Ilze; Bekmane, Ieva; Krišjāne-Reinika, Baiba; Kiopa, Lelde; Blūma, Agra (2020-02)
      LU Bibliotēkas veidotā izstāde ataino izdevuma vēsturi no 1935. gadā publicētā pirmā numura līdz 2018. gadam. Izstādē iespējams iepazīties ar statistikas datiem par abiem izdevuma iznākšanas periodiem (no 1935. līdz 1940. ...