Now showing items 1-1 of 1

    • Sociālo tīklu izmantošana uzņēmējdarbības veicināšanas nolūkos. 

      Sjanīts, Gatis (Latvijas Universitāte, 2016)
      Mūsdienās internets un sociālie tīkli ir neatņemama cilvēku ikdienas sastāvdaļa, līdz ar to autors vēlējās noskaidrot, kā uzņēmumi izmanto sociālos tīklus kā sevis pozicionēšanas rīku un kādi faktori veicina patērētāju ...