Now showing items 1-1 of 1

    • 1.5 līdz 2 gadus vecu bērnu adaptācijas process pirmsskolā 

      Lauberga, Vita (Latvijas Universitāte, 2017)
      Kvalifikācijas darba temats - “1,5 līdz 2 gadus vecu bērnu adaptācijas process pirmsskolā”, darba autore Vita Lauberga Kvalifikācijas darba vadītāja – Mg.paed. Rasma Purmale Darba mērķis – pētīt teorētiskās atziņas par ...