Now showing items 1-20 of 43

  • 3D Spēle un tās mājaslapa 

   Jacuks, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2015)
   Kvalifikācijas darbu izstrādāja Pāvels Jacuks kā daļu no pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas Programmēšana un datortīklu administrēšana. Kvalifikācijas dara vadītājs ir Artūrs Lavernovs. Kvalifikācijas darba 3D ...
  • ADO.NET objektu-relāciju kartēšanas modernizācija esošai sistēmai 

   Kļaviņš, Mairis (Latvijas Universitāte, 2019)
   Industrijā joprojām tiek uzturētas .NET ietvarā veidotas sistēmas, kuru izstrāde tika uzsākta pirms vairāk kā 15 gadiem, kad vēl nebija pieejami dažādi ORM ietvaru risinājumi. Līdz ar to, izstrādātāji saskaras ar dažādām ...
  • Aktīvā kataloga migrēšanas rīks 

   Katinskis, Jānis Emīls (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt programmu “Aktīvā kataloga migrēšanas rīks”. Programmas uzdevums būs veikt uz Windows Server operētājsistēmas bāzēta servera Aktīvā kataloga lietotāju un lietotāju grupu informācijas ...
  • Apdrošināšanas portāla un cenu salīdzinātāju integrācijas uzlabošana 

   Plūmanis, Reinis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darbā tika uzlabota apdrošināšanas portāla un cenu salīdzinātāju integrācija, kā arī tika uzlabota atbilžu sagatavošanas pieeja ienākošajiem cenu salīdzinātāju apdrošināšanas pieprasījumiem. Lai pārbaudītu ...
  • Automatizēta autovadītāju pārvaldības sistēma 

   Striževskis, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Automatizācija aizvieto cilvēka darbu arvien straujāk. Tās ienākumi no ieguldījumiem – minimālas regulāras izmaksas, augsta produktivitāte un uzticamība – tagad būtiski pārsniedz izstrādāšanas izmaksas vairākos biznesa ...
  • BAS: Finanšu instrumentu manipulatīvie un aizdomīgie darījumi 

   Čečis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Kvalifikācijas darbs “BAS: Finanšu instrumentu manipulatīvie un aizdomīgie darījumi” apraksta moduli, kas izstrādāts bankas brokeru sistēmas BAS funkcionalitātes papildināšanai. Tā mērķis ir konstatēt bankas kontos notiekošos ...
  • C# un C++ starp-valodu izsaukumi – pieejas un risinājumi 

   Olups, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Mūsdienās savstarpējā valodu sadarbspēja ir aktuāls temats, jo netriviālas programmatūras risinājumu izstrādē visbiežāk tiek izmantota vairāk kā viena programmēšanas valoda. Tomēr sadarbspējas ieviešanai nav viennozīmīgas ...
  • C# un LINQ iespējas modelēšanas rīku būvē 

   Lācis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba mērķis ir izpētīt, kādas iespējas ir, izmantojot .NET ietvara C# programmēšanas valodu un komponenti LINQ, izveidot un pilnveidot modelēšanas rīkus. Maģistra darba ietvaros mērķis ir iepazīties C#/LINQ iespējām, ar ...
  • Datorspēles “RPG” datu uzskaites automatizēta sistēmaa 

   Strakis, Rolands (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt datorspēles “RPG” datu uzskaites automatizētu sistēmu, kas piedāvā jau eksistējošai “RPG” žanra spēlei mājaslapu, kur spēlētāji varēs apskatīties spēles jaunumus un notikumus, ...
  • Datu bāzes rediģēšanas un skriptu ģenerēšanas rīks 

   Gorbunovs, Ivans (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šis darbs ir Saules paneļu projektēšanas sistēmas palīglīdzeklis, ar kuru var viegli un ērti veikt izmaiņas ražotāju, saules paneļu un invertoru tabulās, kā arī ielādēt un apskatīt datus no CSV datnes, ģenerēt SQL pievienošanas ...
  • Datu importēšanas procesa automatizācija 

   Jeļisejevs, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba ietvaros ir izstrādāts datu importēšanas modulis tīmekļa lietojumprogrammatūrai “Leverantor”. Lietojumprogrammatūru izmanto lai apstrādāt un importēt informāciju par kompānijas klientu ikmēnešiem ...
  • Datu Modeļa Izstrādes Optimizācija 

   Liepiņš, Juris (Latvijas Universitāte, 2017)
   Projekta "Datu Modeļa Izstrādes Optimizācija" mērķis ir optimizēt esošo datu modeļa pārvaldes risinājumu. Projekta galvenais mērķis ir palielināt sistēmas izmantošanas ērtumu. Turklāt, projekta sekundārais mērķis ir samazināt ...
  • Datu modeļa redaktora optimizācija 

   Sprukulis, Rihards (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šajā dokumentā ir aprakstīts kvalifikācijas darbs „Datu modeļa redaktora optimizācija”. Datu modeļa redaktors ir rīks, kas tiek izmantots auto un mājokļu apdrošināšanas polišu tirdzniecības sistēmas Alfa izstrādē. Datu ...
  • Dokumentu pārvaldības sistēmas pilnveidošana 

   Hūna, Solveiga (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba „Dokumentu pārvaldības sistēmas papildināšana” mērķis ir uzlabot esošo sistēmu, kā arī pievienot jaunas funkcionalitātes, lai tā kļūtu efektīvāka un ērtāk lietojama sistēmas lietotājiem. Sistēma ir ...
  • Dokumentu vadības sistēmas automatizēta testēšanas ietvara izveide 

   Bondarenko, Vineta (Latvijas Universitāte, 2018)
   Automatizēta testēšana tiek izmantota manuālās testēšanas aizvietošanai un papildināšanai vairākām programmatūras funkcijām, nodrošinot sistematizētu sistēmas darbības pārbaudi. Kvalifikācijas darbā ir izstrādāts ...
  • E-pakalpojumu portāla sadaļas e-Loms funkcionalitātes papildinājumi 

   Tumans, Georgs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba ietvaros tika izstrādāti portāla E-pakalpojumi makšķerēšanas sadaļas papildinājumi. Ir trīs galvenās izmaiņas – tika izstrādāta iespēja iegādāties licenci bez autorizācijas un šādi pirktām licencēm ...
  • Elektronisko tiesību pieprasīšanas modulis Latvijas pašvaldībām, izmantojot VISVARIS 

   Krēgers, Miks (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba ietvaros tika izstrādāts un aprakstīts elektronisko tiesību pieprasīšanas modulis Latvijas pašvaldībām, kura mērķis ir automatizēt tiesību piešķiršanu Vienotās pašvaldību sistēmas(VPS) lietojumprogrammām. ...
  • GAIS funkcionalitātes paplašinājuma "Uzkrājumi nedrošām saistībām" moduļa izstrāde 

   Galiņa, Beāte (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darbā apkopota programmatūras prasību specifikācija, programmatūras projektējuma apraksts, testēšanas dokumentācija un projekta novērtējums GAIS sistēmas funkcionalitātes paplašinājumam "Uzkrājumi ...
  • Kanban darba procesu pārvaldības paneļu attēlošanas rīka izstrāde 

   Dzelme, Arvīds (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba ietvaros izstrādātais programmprodukts ir Kanban paneļu attēlošanas rīks un to pavadošā dokumentācija, kas sastāv no programmatūras prasību specifikācijas, pro-jektējuma apraksta, testēšanas dokumentācijas, ...
  • Klientu attiecību vadības informācijas sistēmas "KAVIS" izstrādes un uzturēšanas darbi, balstoties uz lietotāju stāstiem 

   Vindačs, Ilmārs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darbā aprakstīti izstrādes un uzturēšanas darbi, kas veikti, lai uzlabotu klientu attiecību vadības informācijas sistēmas “KAVIS” funkcionalitāti un uzticamību. Darba pamatdaļas ir veikto uzdevumu lietotājstāsti, ...