Now showing items 1-1 of 1

    • Pašēna – Baka efekts Cs atomos, izmantojot D1 un D2 līniju ierosmi 

      Ērglis, Andris (Latvijas Universitāte, 2017)
      Šajā bakalaura darbā tiek pētīta magnētisko apakšlīmeņu sašķelšanās magnētiskajā laukā, kas sasniedz 0,7 Teslas jeb tā saukto Pašēna-Baka režīmu. Pētījumi izdarīti, veicot absorbcijas mērījumus Cs atomārā gāzē, izmantojot ...