Now showing items 1-1 of 1

    • Facebook lietošanas un personības iezīmju sakarības 

      Pundurs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2019)
      Bakalaura darba tēma ir: Personības iezīmju un Facebook lietošanas sakarības. Darbs sastāv no teorētiskās un empīriskās daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek raksturots jēdziens personības iezīmes, tiešsaistes sociālais ...