Now showing items 1-1 of 1

    • Alķīmiskais motīvs J. Bēmes mācībā par cilvēka būtības izpratni 

      Maškova, Karola (Latvijas Universitāte, 2015)
      Darba nosaukums ir „Alķīmiskais motīvs J. Bēmes mācībā par cilvēka būtības izpratni”. Tā mērķis ir parādīt, kā alķīmiskais pārveides motīvs ir iekomponēts Bēmes cilvēka problēmas izpratnē. Šī darba ietvaros alķīmija tiek ...