Now showing items 1-1 of 1

    • Rētorikas topoi Juvenāla satirās 

      Čākure, Saiva (Latvijas Universitāte, 2016)
      Maģistra darba “Rētorikas topoi Juvenāla satirās” mērķis ir noskaidrot rētorikas topoi izmantojuma nozīmi / pamatojumu Juvenāla tekstos. Pētījums vēltīts rētorikas topoi veidu analizēšanai atlasītajos teksta fragmentos no ...