Now showing items 1-1 of 1

    • Ticamības intervāli nošķeltajai vidējai vērtībai 

      Bethere, Līga (Latvijas Universitāte, 2016)
      Šinī darbā tiek apskatīts nošķeltās vidējās vērtības ticamības intervāla aprēķins pēc divām metodēm - izmantojot asimptotisko normalitāti vai izmantojot empīriskās ticamības attiecību. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstītas ...