Now showing items 1-1 of 1

    • Valsts probācijas dienesta funkcijas 

      Macpane, Ulla (Latvijas Universitāte, 2011)
      Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas radīt, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo ...