Now showing items 1-2 of 2

  • Apbūves tiesības 

   Macpans, Valdis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā atspoguļots Senās Romas privāttiesību avotos regulētās apbūves tiesības saturs un kritērijs tās nodalīšanai no zemes nomas. Izvērtējot apbūves tiesībai radniecīgus lietu tiesību institūtus mūsdienās, konstatēta apbūves ...
  • "Apbūves tiesības" 

   Macpans, Valdis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba primārais mērķis ir noskaidrot dalīta īpašuma rašanās iemeslus, identificēt no brīvprātīgi dalīta īpašuma izrietošos problēmjautājumus un apzināt apbūves tiesības institūta saturu. Darba uzdevums ir izvērtēt ...