Now showing items 1-1 of 1

    • T3P izmantošana azlaktonu sintēzē 

      Karziņins, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
      T3P izmantošana azlaktonu sintēzē. Karziņins A., zinātniskā darba vadītājs doc., Dr.ķīm. Kļimenkovs I.. Bakalaura darbs, 30 lappuses, 35 attēli, 31 literatūras avoti, 3 pielikums. Latviešu valodā. Darbā veikta informācijas ...