Now showing items 1-1 of 1

    • Izslēgšanas metode XGBoost algoritmam 

      Freimanis, Andris (Latvijas Universitāte, 2019)
      Tika izpētīta izslēgšanas metode, DART algoritms, XGBoost algoritms un XGBoost algoritma hiperparametri (α, λ, γ, srinkage un subsample), kas saistīti ar modeļa regularizāciju un pārpielāgošanas samazināšanu. Tika izpētīti ...