Now showing items 1-1 of 1

    • Hipervīzoru savietojamība 

      Maļinovskis, Roberts (Latvijas Universitāte, 2016)
      Bakalaura darba tēma ir “Hipervīzoru savietojamība”. Darba mērķis ir iegūt zināšanas par hipervīzoriem, izpētīt un izprast to darbību, kā arī noteikt virtuālo mašīnu migrācijas labās un sliktās puses. Darba izstrādes gaitā ...