Now showing items 1-1 of 1

    • Naftas un gāzes rūpniecības ietekmes analīze uz valsts ekonomisko vidi 

      Yeslambekova, Assem (Latvijas Universitāte, 2020)
      Valsts, kura ražo un eksportē naftu parasti tiek uzskatīta par attīstības valsti. Kazahstānas Republika ir viena no attīstības valsts piemēriem ar lielām naftas un gāzes rezervēm. Šī darba pirmajās daļās tiek aprakstīta ...