Now showing items 1-1 of 1

    • Tautas saimniecība: Ekoloģiskā ekonomika un modelēšana 

      Latvijas Universitāte. Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
      Krājumā aplūkoti aktuāli ekonomikas attīstības jautājumi, ievērojot ekoloģiskos faktorus. Rekomendētas orģinālas pieejas ekonomikas un ekoloģijas sabalansēšanai, izmantojot matemātiskās metodes un ESM.