Now showing items 1-1 of 1

    • Pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide sporta stundās pamatskolā 

      Grīnberga, Diāna (Latvijas Universitāte, 2020)
      Diplomdarba tēma ir “Pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide sporta stundās pamatskolā”. Darba mērķis ir analizēt kā sporta stundās iekļaut pašvadītu macīšanās prasmju pilnveidi, ņemot vērā pamatizglītības standartu “Skola ...