Now showing items 1-1 of 1

    • Matricu spēļu jutīguma analīze 

      Mūrniece, Elīna (Latvijas Universitāte, 2016)
      Maģistra darbs veltīts stratēģisko spēļu teorijas apakšvirzienam - matricu spēlēm, īpašu uzmanību pievēršot matricu spēlēm ar izmēru 2 × n. Dzīvē ir daudz un dažādas situācijas, kad ir jāpieņem nopietns lēmums, šādas ...