Now showing items 1-1 of 1

    • Metanola noteikšana ar eksprestestu metodi 

      Milekhina, Natalia (Latvijas Universitāte, 2019)
      Metanola noteikšana ar eksprestestu metodi. Milekhina N., zinātniskais vadītājs Dr. chem., doc. Ģībietis J. Bakalaura darbs, 57 lappuses, 28 attēli, 14 tabulas, 76 literatūras avoti. Latviešu valodā. Darbā apkopota ...