Now showing items 1-1 of 1

    • Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu intereses sekmēšana rokdarbos 

      Siliņa-Lauva, Aiga (Latvijas Universitāte, 2017)
      Pētījuma ‘’Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu intereses sekmēšana rokdarbos’’ mērķis ir teorētiski un praktiski izzināt jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu intereses sekmēšanas iespējas rokdarbos. Pētījuma pirmajā nodaļā - ...