Now showing items 1-1 of 1

    • Akciju Sabiedrības "X" finanšu analīze 

      Vasiļjeva, Poļina (Latvijas Universitāte, 2015)
      Bakalaura darba tēma ir “Akciju Sabiedrības “X” finanšu analīze”. Pašreizējā laika posmā, kad Latvijas ekonomika ir atguvusies no krīzes un atrodas augšupejas posmā, uzņēmumu vadītājiem īpaši svarīgi ir sekot līdzi savu ...