Now showing items 1-1 of 1

    • Mūsas upes ūdens ķīmiskā kvalitāte 

      Bērziņš, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2015)
      Ūdeņu ķīmijas pētījumiem ir liela nozīme, jo ūdens ir viens no nepieciešamākajiem resursiem cilvēkiem. Ūdens ķīmiskais sastāvs nosaka ūdens kvalitāti, kuru ir jāpārzina, lai pārvaldītu, racionāli izmantotu un aizsargātu ...