Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Ievaen_US
dc.contributor.authorPugoviča, Līvaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:03:24Z
dc.date.available2015-03-23T13:03:24Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other32154en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10799
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir „Sievietes patības meklējumi Ingas Ābeles prozā”. Tēmas izvēli noteica I. Ābeles kā rakstnieces aktualitāte mūsdienās, kā arī viņas darbos tēloto sieviešu interesantais patības meklējumu ceļš, kas atšķiras no citu latviešu autoru tēlotā. Bakalaura darba mērķis – izsekot I. Ābeles prozas sieviešu tēlu patības meklējumiem stāstu krājumos „Akas māja”, „Sniega laika piezīmes”, kā arī romānos „Uguns nemodina”, „Paisums”, noskaidrot postmodernisma kā procesa ietekmi patības meklējumos. Darba teorētisko bāzi veido iepazīšanās ar K. G. Junga pētījumiem par patību, kā arī jaunāko teorētiķu atzinumu par patību ( Ž. F. Liotārs, J. Kristeva u.c.). Darbā secināts, ka I. Ābeles tēlotās sievietes patību nevar sasniegt, jo mūsdienu straujā dzīves tempa dēļ ilgstošā laikā Es un Personu sabalansēt nav iespējams, savdabīgs patības simbols ir mazie dzīves prieki, kas iegūst mūžības statusu. Sekmīgai patības sasniegšanai varoņiem būtu jāapzinās sava pagātne, jāiemācās balanss starp ikdienas tempu, jāspēj pieņemt svešais, nezaudējot savu individualitāti.en_US
dc.description.abstractThe title of this bachelor thesis is „Search for Woman’s Identity in Inga’s Ābeles Prose”. The choice of subject was defined by I. Ābeles as writer significance in nowadays and the interesting path of women search for identity, which highlights her among other Latvian authors. The aim of the bachelor thesis is to track I. Ābeles prose’s women character search for identity in selection of stories „Akas māja”, „Sniega laika piezīmes”, and in novels „Uguns nemodina”, „Paisums” and to see the influence of postmodernism this process. The theoretical basis of this study is made by studies of K. G. Jung’s research about identity and conclusions about identity made by newer theoreticians (J. F. Lyotard, J. Kristeva e.t.c.). It has been concluded that the women characters made by I. Ābele cannot reach their identity because it is impossible to balance the personality and character due to the pace of modern life. Interesting symbol of identity is the small pleasures of life, which obtain state of eternity. In order to gain their identity, the characters should realize their past, learn the in everyday pace, and presume the new without losing their identity.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.titleSievietes patības meklējumi Ingas Ābeles prozāen_US
dc.title.alternativeSearch for Woman’s Identity in Ingas Ābeles Proseen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record