Now showing items 1-1 of 1

    • Intelektuāli apdāvinātu 11-15 gadīgo pusaudžu personības iezīmes 

      Černova, Ļubova; Latvijas Universitāte (2005)
      Saturs: Ievads 3 Apdāvinātība kā īpašs psiholoģiskais fenomens 11 Apdāvinātības koncepcijas un teorijas 17 Apdāvinātības veidi un līmeņi 24 Apdāvinātības pazīmes un īpatnības 33 Apdāvinātības specifika pusaudžu vecumā ...