Now showing items 1-1 of 1

    • Angļu valodas mācību satura izveide sākumskolā nacionālā kultūrvidē 

      Fedjukova, Margarita; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts (1998)
      Saturs: Ievads 1. Cilvēka nacionālās kultūrvides un svešvalodas apguves dispozīciju problēma 1.1. Jēdzienu "cilvēks", "kultūra", "nacionālā kultūrvide" un "valoda" filozofiskā un kulturoloģiska analīze 1.2. ...