Show simple item record

dc.contributor.advisorButulis, Ilgvarsen_US
dc.contributor.authorBrieže, Baibaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:37:41Z
dc.date.available2015-03-23T13:37:41Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other34032en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12733
dc.description.abstractMaģistra darbs iepazīstina lasītāju ar 20. gadsimta 50. un 60. gadu raksturojošām pārmaiņām politikā, izglītības sistēmā, mākslā, kultūrā, darbā un sadzīvē caur žurnāla „Zvaigzne” skatījumu. Darba mērķis: atspoguļot laikmeta ainu balstoties uz žurnāla Zvaigzne vākos publicētajiem attēliem. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek sniegts vispārināts ieskats par „Hruščova atkusni” PSRS, uzsvērti galvenie minētā perioda raksturojoši notikumi un apskatīta Latvijas PSR nacionālkomunistu darbība. Otrajā nodaļā tiek skatīta žurnāla „Zvaigzne” loma Padomju Latvijas sabiedrībā. Trešajā nodaļā tiek veikta žurnāla „Zvaigzne” attēlu analīze, dots kopējais žurnālu vāku raksturojums. Pētījums pierāda, ka žurnāla „Zvaigzne” vāku attēli sniedz lielisku pētāmā laika posma atspoguļojumu, ļauj padziļināti izprast šo laiku tiem, kuri to nav pieredzējuši.en_US
dc.description.abstractMaster's thesis presents the reader with an article of the 20. century. It describes 50th and 60th characterizing the policy changes, education, art, culture, work and social life through the magazine "Zvaigzne" view. The purpose of theses is to reflect the era of the scene based on the "Zvaigzne" magazine front cover images. The first chapter of the master's thesis provides a comprehensive insight into the "Khrushchev thaw" in the USSR, highlight the key events of that period and characterizing the activities of Latvian SSR national communists. The second section describes the role of the magazine "Zvaigzne" in the Soviet Latvian society. The third chapter is used for detailed "Zvaigzne" image analysis and given the overall magazine cover image characterization. The study shows that the magazine "Zvaigzne" cover images provide excellent description of the period , giving a deep understanding of the time for those who have not experienced that period.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.title"Atkušņa" laiks žurnāla "Zvaigzne" redzējumā: žurnālu vāku attēlu analīze (1953-1964)en_US
dc.title.alternativeThe View of the Thaw Period in the Magazine Zvaigzne: Analysis of the Cover Image (1953 - 1964)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record