Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

L.Pačoli traktāta „Par kontiem un ierakstiem” salīdzinājums ar divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem likumiem šodien un fragmentu tulkojums no latīņu valodas latviešu valodā

This email address is used for sending the document.