Show simple item record

dc.contributor.advisorŠuvajevs, Igorsen_US
dc.contributor.authorLiepiņš, Jurisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:07Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:07Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other17608en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13520
dc.description.abstractUtilitārisms ir ētiskā teorija, kura rīcības morālo vērtību nosaka, balstoties uz tās spējā palielināt labumu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Darba mērķis ir izpētīt, ko nozīmē būt utilitāristam, kādus pienākumus šī morāle uzliek un kādu labumu sniedz cilvēkam un sabiedrībai kopumā. Šim nolūkam tiek aprakstītas un salīdzinātas divu utilitāristu – Džona Stjuarta Milla un Pītera Singera filozofijas. Abi autori reducē visas vērtības uz vienu galīgo labumu – cilvēku apmierinājumu. Autoru domas atšķiras apmierinājuma definēšanā: Millam tā ir laime un sāpju trūkums, bet Singeram- tās cilvēka intereses, kam viņš dod priekšroku. Būt utilitāristam nozīmē būt altruistam un atteikties no savtīgām vēlmēm par labu kopējam labumam. Atslēgvārdi: utilitārisms, derīguma jeb lielākās laimes princips, kaitējuma princips, preferenču utilitārisms, liberālisms, bioētika.en_US
dc.description.abstractUtilitarianism is an ethical theory that bases the moral worth of an action on how much it increases the good for the maximum amount of people. The aim of this work is to find out what it means to be a utilitarian, what duties it imposes and what good it brings to an individual and the society. For this purpose the philosophies of two utilitarians – John Stuart Mill and Peter Singer – have been described and compared. Both authors reduce all ethical values to one highest good – human satisfaction. The views of both authors differ in defining the satisfaction. For Mill it is happiness and the absence of pain. For Singer – the preferred interests of people. To be a utilitarian means to be an altruist and to reject selfish desires for the interest of common good. Key words: utilitarianism, utility or the greatest happiness principle, harm principle, preference utilitarianism, liberalism, bioethics.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleUtilitārisms Džona Stjuarta Milla un Pītera Singera filozofijāen_US
dc.title.alternativeUtilitarianism in the philosophy of John Stuart Mill and Peter Singeren_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record